Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląskie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji

Data publikacji 01.07.2018

Bez dobrego dyżurnego nie ma prawidłowo funkcjonującej jednostki Policji. Często to ten funkcjonariusz odpowiedzialny jest za prawidłowe, kompleksowe pozyskanie informacji o zdarzeniu, przetworzenie jej i odpowiednie kierowanie dostępnych policjantów oraz sprzętu. Dolnośląskie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji mają wyłonić najlepszego funkcjonariusza na stanowisku kierowania, który będzie reprezentował nasz garnizon w finale pod koniec listopada w Szkole Policji w Katowicach.

Zmieniająca się rzeczywistość ze względu na specyfikę wykonywanych zadań stawia nowe wyzwania Policji. Szczególnie ważne jest zarówno zapewnienie bezpieczeństwa jak i jego poczucie przez społeczeństwo. Działania podejmowane przez Policję powinny być profesjonalne, sprawne i co najważniejsze skuteczne. A to wszystko wiąże się ze skutecznym procesem zarządzania zasobami ludzkimi.

By sprostać wymaganiom oraz umiejętnie dysponować posiadanymi siłami i środkami, a także w odpowiedni sposób nadzorować powierzone zadania, każdy funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku kierowania musi zdawać sobie sprawę, że niezbędna jest do tego nie tylko wiedza wynikająca z doświadczenia zawodowego, ale także ta nabywana zarówno w ramach doskonalenia zawodowego, jak i samodoskonalenia.

W związku z tym powrócono do formuły, która pozwoliła wyłonić najlepszych funkcjonariuszy pracujących na stanowiskach kierowania jednostek organizacyjnych w całym kraju. Jest to związane także z podkreśleniem rangi zajmowanego stanowiska, budowania autorytetu wśród społeczeństwa, policjantów, a także przełożonych. Ogólnopolski Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji został podzielony na IV etapy. Pierwszy z nich odbył się na terenie komend miejskich i powiatowych, gdzie po rozwiązaniu testu wyłoniono reprezentantów jednostek.

19 czerwca br. Wydział Sztab Policji KWP we Wrocławiu zorganizował II etap Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego, na który stawiło się 33 funkcjonariuszy wyłonionych spośród wszystkich pełniących służbę na stanowiskach kierowania. Uczestnicy rozwiązywali test, składający się z 40 pytań, na które określono ramy czasowe - 50 minut.

Do kolejnego III etapu, który odbędzie także we Wrocławiu na przełomie września i października br. zakwalifikowało się 8 funkcjonariuszy z najwyższą liczbą pozytywnych odpowiedzi. Zwycięzca tego szczebla będzie reprezentował garnizon dolnośląski w finale

Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada br. w szkole Policji w Katowicach.

(KWP we Wrocławiu / wsz)

  • Dolnośląskie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji
  • Dolnośląskie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji
Powrót na górę strony