Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dla policjantów to szczególna chwila... „ŚLUBUJĘ”

Data publikacji 05.07.2018

Szeregi lubuskiej, mazowieckiej i lubelskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. Dwudziestu funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Szeregi policji garnizonu mazowieckiego zasiliło 60 stróżów prawa, zaś w garnizonie lubelskim słowa roty wypowiedziało 36 młodych funkcjonariuszy. Dla nich akt ślubowania jest początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

W czwartek, 5 lipca br., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa przede wszystkim dla dwudziestu osób – dziewięciu kobiet i jedenastu mężczyzn, którzy od dzisiaj będą pełnić służbę w lubuskiej Policji. Młodzi adepci policyjnej służby złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a jednocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Krzysztof Sidorowicz: „Służba w Policji to czas nie tylko wielu ciekawych wyzwań, ale przede wszystkim szczególnego poświęcenia, wytężonej pracy i gotowości do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. Żaden dzień służby nie jest taki sam, każdy przynosi nowe doświadczenia. Ślubowanie to dopiero początek niezwykłej drogi, jaką jest służba w Policji. To także otwarcie nowego rozdziału w Waszym prywatnym życiu. Wypowiadając słowa roty ślubowania, złożycie publiczne przyrzeczenie, w którym zobowiążecie się strzec państwa i jego obywateli”.

Uroczystość zgromadziła kadrę kierowniczą lubuskiej Policji. Wziął w niej udział również Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, który życzył satysfakcji, sukcesów i profesjonalizmu podczas wykonywania zadań słubowych. Zwrócił się także do rodzin policjantów z prośbą o wspieranie ich podczas całej policyjnej misji, która jest piękna, ale i niezwykle trudna.

Nowo przyjęci policjanci już za kilka dni rozpoczną sześciomiesięczne szkolenie podstawowe w jednej ze szkół policji, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. Po powrocie będą pełnić służbę w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Nowej Soli, Świebodzinie, Żaganiu.

***

W Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi policji garnizonu mazowieckiego zasiliło 60 stróżów prawa, w tym 18 kobiet.

Uroczystość odbyła się Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Ślubowanie od nowych policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka. W uroczystości udział wzięła również kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu, a także przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu Dariusz Brzezicki, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Anna Kwasiborska i ks. Mirosława Dragiela, kapelan mazowieckich policjantów. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów.

Szef mazowieckiego garnizonu policji insp. Tomasz Michułka przywitał w mundurowych szeregach nowo przyjętych policjantów, życząc im sukcesów podczas nauki w szkole policji, a także w późniejszej służbie. Po ślubowaniu adepci sztuki policyjnej rozpoczną swoje szkolenie podstawowe, a po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi macierzystych jednostek garnizonu mazowieckiego. Kolejny nabór planowany jest na wrzesień. Zwiększono także limit przyjęć w grudniu.

Podczas całej procedury rekrutacyjnej największą liczbę punktów – 178 (na 220 możliwych) zdobył post. Tomasz Okniński, który będzie pełnił służbę w Siedlcach. Nowi policjanci trafią po szkoleniu do Ciechanowa (2), Gostynina (1), Garwolina (2), Grójca (7), Lipska (2), Makowa (3), Ostrołęki (2), Ostrowa (2), Płońska (3), Pułtuska (2), Radomia (1), Siedlec (3), Sochaczewa (4), Sokołowa Podl. (1), Wyszkowa (4), Zwolenia (1), Żyrardowa (8), SPPP w Płocku (8), SPPP w Radomiu (5), KWP (1).

Nowo przyjętym kolegom i koleżankom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów i wytrwałości!

***

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie młodych policjantów. Rotę ślubowania złożyło 30 mężczyzn i 6 kobiet. Policjantki i policjantów powitał w naszych szeregach insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską.

Wkrótce policjanci wyjadą na kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę m. in. z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Młodzi policjanci zasilą szeregi komend w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Łęcznej, Parczewie, Rykach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim oraz OPP.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc zwracając się do nowych funkcjonariuszy podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji.

 „Słowa roty stawiają przed Wami prawdziwe wyzwania.  Pragnąc im sprostać niezbędna jest sprawność, znajomość przepisów prawa, doskonałe wyszkolenie, a przede wszystkim poświęcenie. Nasza służba ma szeroki wymiar i powinna być kojarzona z niesieniem ludziom pomocy.”

Przy tej okazji przypominamy - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

(KWP w Gorzowie / KWP w Radomiu/ KWP w Lublinie/ mw)

 • KWP w Gorzowie

 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP w Radomiu

 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • KWP w Lublinie

 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów

Film KWP w Lublinie

Pobierz plik KWP w Lublinie (format mp4 - rozmiar 33.76 MB)

Powrót na górę strony