Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa doskonałym narzędziem poprawy m.in. infrastruktury drogowej

Data publikacji 06.07.2018

Grudziądzcy policjanci w tym roku zweryfikowali 21 zgłoszeń naniesionych na KMZB dotyczących nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej. 12 zgłoszeń zostało do tej pory potwierdzonych, w tych przypadkach mundurowi poinformowali zarządców dróg o konieczności usunięcia mankamentów. Wzajemna współpraca mieszkańców, policji oraz zarządców dróg w oparciu o zgłoszenia z KMZB przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

KMZB to doskonałe narzędzie dla mieszkańców, żeby poinformować policję o ujawnieniu np. nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej. Naniesione dotychczas na KMZB zgłoszenia w tym aspekcie dotyczą: niewłaściwego oznakowania dróg znakami pionowymi lub poziomymi, braku znaku lub jego nieczytelności oraz niewłaściwego stanu nawierzchni drogi. Policjanci weryfikują każde zgłoszenie naniesione na KMZB. W przypadku jego potwierdzenia funkcjonariusze powiadamiają właściwego zarządcę drogi o konieczności usunięcia nieprawidłowości. Zarządca drogi po zapoznaniu się z informacją podejmuje w sprawie czynności podając termin usunięcia usterek, o czym informuje policję. Najpoważniejsze nieprawidłowości usuwane są niezwłocznie. Wszystkie elementy infrastruktury drogowej mają istotny wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich. Eliminacja każdej z nich sprawia, że w ruchu drogowym możemy czuć się bezpieczniej.

Grudziądzcy policjanci w tym roku zweryfikowali 21 zgłoszeń naniesionych na KMZB dotyczących nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej. 12 zgłoszeń zostało potwierdzonych i jest w trakcie realizacji. Zgłoszenia pochodzą nie tylko od mieszkańców miasta, ale także wsi w powiecie grudziądzkim. Od początku funkcjonowania KMZB (9.09.16) na terenie powiatu grudziądzkiego mieszkańcy za pomocą KMZB przekazali 56 informacji w sprawie nieprawidłowości w infrastrukturze. W 31 przypadkach policjanci potwierdzili ich zasadność. 14 zgłoszeń zostało wyeliminowanych, 15 przypadków jest w trakcie realizacji ich usunięcia, 2 przypadki wymagają weryfikacji przez funkcjonaruszy.

Policjanci z Grudziądza zachęcają mieszkańców do korzystania z KMZB również w aspekcie ujawnianych nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej. Funkcjonariusze proszą, o ile to możliwe, aby korzystać z możliwości precyzowania przekazywanych informacji lub możliwości dołączenia zdjęcia do zgłoszenia. Przypominamy jednak, że wówczas, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja policji korzystamy z numeru alarmowego 112.

Powrót na górę strony