Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w WSPol

Data publikacji 12.07.2018

24 lipca to data szczególna dla polskiej Policji. Dokładnie tego dnia 99 lat temu została powołana Policja Państwowa. Uroczyste obchody Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie obchodzone razem z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie miały miejsce 12 lipca 2018 r.

W dniu poprzedzającym uroczystość, kadra kierownicza Policji, funkcjonariusze oraz kadra i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z kadrą KPP w Szczytnie uczestniczyli we mszy świętej w intencji społeczności akademickiej Uczelni, która odbyła się w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie.

Przed rozpoczęciem uroczystości, nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji wraz z insp. dr. Markiem Fałdowskim Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i insp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej. Pamiętając o tych, którzy tworzyli historię Polskiej Policji, funkcjonariuszach Policji Państwowej, również delegacja funkcjonariuszy złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

Złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniem pocztów sztandarowych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie rozpoczęta została uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Po odegraniu Hymnu RP, Komendant-Rektor WSPol w imieniu własnym oraz Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie, powitał zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in.: minister Robert Hernand Zastępca Prokuratora Generalnego oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, a także generałowie oraz Komendanci-Rektorzy i ich przedstawiciele z uczelni wyższych służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa na czele z kapelanem WSPol – ks. prof. zw. dr. hab. Edwardem Wiszowatym, dowódcy, dyrektorzy i komendanci jednostek współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Szczycieńskiego.

W trakcie swojego przemówienia Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski pogratulował i złożył słowa podziękowania kadrze Uczelni za wysiłek, poświęcenie i trud wkładany w edukację kolejnych pokoleń funkcjonariuszy polskiej Policji. Życzył im wielu sukcesów, satysfakcji oraz niesłabnącej radości z wykonywanej pracy. Wspomniał o wartościach i etosie akademickim. Słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego oraz szkolenia dla absolwentów szkół wyższych życzył, aby opuszczając mury Uczelni nigdy nie rezygnowali z marzeń oraz aby byli zawsze świadomi swoich wyborów oraz odpowiedzialni za podejmowane decyzje.

Po wystąpieniu Komendanta-Rektora nadszedł czas na wręczenie funkcjonariuszom i pracownikom Policji odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Dokonali tego: nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, insp. dr Marek Fałdowski Komendant-Rektor, insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, a także mł. insp. Tomasz Bzymek Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie.

W 2018 roku, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał funkcjonariuszom i pracownikom WSPol: 2 medale złote „Za długoletnią służbę” oraz 4 medale srebrne „Za długoletnią służbę”.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego 5 funkcjonariuszy i pracowników WSPol otrzymało odznaczenia nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1 srebrną odznakę „Zasłużony policjant” oraz 3 brązowe odznaki „Zasłużony policjant” i 1 brązowy medal „Za zasługi dla Policji”.

Ponadto awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 42 funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w tym 18 funkcjonariuszy w korpusie oficerów starszych Policji, 15 funkcjonariuszy w korpusie oficerów młodszych Policji oraz 9 funkcjonariuszy w korpusie aspirantów Policji.

Po uroczystej dekoracji kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dokonał błogosławieństwa na dalszą służbę.

Odczytany został również list okolicznościowy od Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowany do uczestników naszej uroczystości, kierownictwa oraz kadry WSPol. Pan Minister wyraził m.in. słowa podziękowania za trud wkładany w zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz cennych umiejętności, a także sumienne wykonywanie obowiązków w służbie na rzecz naszej Ojczyzny. Życzył całej społeczności akademickiej sukcesów w podnoszeniu kwalifikacji, satysfakcji, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym oraz jak najlepszej służby w niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.

W trakcie uroczystości głos zabrał Komendant Główny Policji, który złożył serdeczne życzenia oraz gratulacje funkcjonariuszom i pracownikom Policji. W swoim wystąpieniu podziękował kierownictwu WSPol oraz policjantom i pracownikom za ogromny wkład pracy wkładany w stały rozwój Szkoły oraz za ich wysiłek i zaangażowanie jakim się wykazują w codziennej służbie kształcąc kadry naszej formacji. Z gratulacjami i słowami uznania oraz podziękowania zwrócił się także do obecnych na uroczystości rodzin wszystkich odznaczonych i awansowanych.

Uroczysta zbiórka zakończyła się wyprowadzeniem sztandarów, a następnie złożeniem przez dowódcę meldunku o zakończeniu uroczystości.

(WSPol w Szczytnie / foto: Piotr Maciejczak - miesięcznik Policja 997)

 

 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 • uroczystość z okazji Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
Powrót na górę strony