Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczne obchody Święta Policji

Data publikacji 15.07.2018

Podczas tegorocznych obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej stołeczni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody i nominacje na wyższy stopień służbowy. W podniosłej uroczystości udział wzięli Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

Dzisiaj o godzinie 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej odprawiona została Msza św. w intencji policjantów i pracowników Policji. We mszy koncelebrowanej przez Wikariusza Generalnego Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk Januarego Wątrobę i Kapelana KSP ks. Józefa Jachimczaka uczestniczyli: Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych stołecznego garnizonu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz państwowych, lokalnych, fundacji i stowarzyszeń współpracujących na co dzień z Policją, formacji mundurowych z Republik Litewskiej i Łotewskiej oraz oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce. W trakcie homilii ks. prał. kan. płk January Wątroba przywołując przykłady ewangelicznych przypowieści mówił o misji jaką stołeczni policjanci pełnią każdego dnia, dbając o bezpieczeństwo publiczne (…). - Na zawód policjanta trzeba patrzeć w świetle dzisiejszej ewangelii. Jest to bowiem nie tylko profesja, ale też właśnie misja, to jest powołanie. (…) Mówiąc dzisiaj o służbie policjanta nie sposób zapomnieć o pracownikach cywilnych, bez których służba ta byłaby niemożliwa. Setki, a nawet tysiące osób w administracji, służbach technicznych codziennie podejmują żmudną, może nie widoczną, ale jakże ważną pracę, która pozwala wykonywać obowiązki funkcjonariuszom, bezpośrednio troszczącym się o nasze bezpieczeństwo. Wasza praca - pracownicy cywilni – w jednakowej mierze przyczynia się do wysokiego zaufania obywateli do Policji.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w Muzeum Katyńskim w Cytadeli Warszawskiej, gdzie dowódca uroczystości nadkom. Roman Maciejewski złożył Komendantowi Głównemu Policji meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego mł. asp. Marka Mieczkowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Policjant zginął w wypadku drogowym pełniąc służbę na motocyklu.

Szacownych gości powitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. - Osiągnięcia stołecznej Policji są możliwe dzięki funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, z tego miejsca pragnę Wam serdecznie podziękować za ciężką pracę. Doceniam Waszą skuteczność w zwalczaniu przestępczości, w rozliczaniu tych, którzy łamią prawo. Jestem pod wrażeniem Waszej odwagi i charakteru, kiedy niejednokrotnie po służbie podejmujcie interwencje ratując ludzkie życie. Praca policjanta jest bardzo trudna, musimy łączyć przeciwstawne cechy, musimy być twardzi, skuteczni ale jednocześnie empatyczni, wrażliwi, otwarci na drugiego człowieka. Tylko łącząc te cechy można być dobrym policjantem.

Podczas uroczystości mł. insp. Krzysztof Smela z rąk Komendanta Głównego Policji otrzymał rozkaz o powołaniu na Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. Kryminalnych.

Święto Policji było również okazją do uhonorowania policjantów i pracowników Policji. W całym garnizonie stołecznym zostało odznaczonych medalem „Za Długoletnią Służbę” 72 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych. Ponad 3 tys. policjantek i policjantów garnizonu stołecznego otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie, w tym 213 w korpusie oficerów.

W trakcie uroczystości 15 funkcjonariuszy otrzymało nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w tym 10 policjantów zostało wyróżnionych przez Komendanta Głównego Policji, a 5 - przez Komendanta Stołecznego Policji.

Po zakończeniu ceremonii wręczania odznaczeń, aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne oraz nagród, nadkom. Paweł Podgórski z Wydziału Kadr KSP odczytał list okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. - Święto Policji jet doskonałą okazją, by wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Stołecznej Policji złożyć wyrazy szacunku oraz podziękowania za Waszą trudną i odpowiedzialną służbę (...). Jestem dumny, że mimo trudności i wielu wyrzeczeń, jakie niesie ze sobą służba z najwyższą starannością troszczycie się o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję Wam za tą gotowość do poświecenia żeby służyć drugiemu człowiekowi.

Słowa podziękowania do stołecznych funkcjonariuszy skierował również w okolicznościowym liście Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Także Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk skierował słowa uznania i wdzięczności do stołecznych funkcjonariuszy za ofiarną służbę. - Na poczucie bezpieczeństwa pracuje wiele służb, którym bardzo serdecznie dziękuję. Ogromny wkład w poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli oraz turystów ma polska Policja. W Waszych codziennych działaniach dostrzegam ogromny profesjonalizm,dzięki któremu potraficie być ponad wszelkimi podziałami, stać na straży prawa i potraficie pomagać drugiemu człowiekowi, ale też rozliczać tych, którzy tego prawa nie szanują i którzy je łamią.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela. - Otrzymane dzisiaj wyróżnienia traktować będziemy także w kategoriach zobowiązania. Jednocześnie mł. insp. Krzysztof Smela podziękował za powołanie na stanowisko zastępcy.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wspólnie z Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem złożyli kwiaty w Epitafium Katyńskim przed tablicami upamiętniającymi pomordowanych w Miednoje.

Uroczystość uwieńczyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Policji z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji i pocztami towarzyszącymi z jednostek organizacyjnych oraz koncert okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Ponadto każdy z uczestników obchodów miał okazję zwiedzić Muzeum Katyńskie, które jest pierwszą w świecie placówką martyrologiczno–muzealno–badawczą gromadzącą w swoich zasobach „specyficzne” zabytki rzeczowe np. relikwie wydobyte z dołów śmierci (w Katyniu, Charkowie i Miednoje) oraz liczne dokumenty ukazujące zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939–1940 w sowieckich obozach oraz więzieniach.

(KSP / wsz / foto, video: KSP / foto: BKS KGP podkom. Piotr Maciejczak)

 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji
 • Stołeczne obchody Święta Policji

Opis filmu: Stołeczne obchody Święta Policji

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.05 MB)

Powrót na górę strony