Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie i Wręczenie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu

Data publikacji 17.07.2018

Od dzisiaj Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu ma swój Sztandar. Uroczyste nadanie i wręczenie Sztandaru odbyło się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

Uroczysty apel z okazji Święta Policji oraz nadania i wręczenia sztandaru przasnyskiej komendzie Policji poprzedziła Msza Święta, którą celebrował ks. bp Roman Marcinkowski wspólnie z kapelanami Policji. Po mszy, kompania honorowa Policji, policjanci i goście przemieścili się do hali sportowej PSP nr 3 w Przasnyszu, gdzie Komendant Powiatowy Policji insp. Tomasz Łysiak przywitał przybyłych gości. W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej Sztandaru. Po zakończeniu wpisów do księgi pamiątkowej nastąpiło przekazanie Sztandaru. Sztandar przekazał przewodniczący Społecznego Komitetu na rzecz Ufundowania Sztandaru dla KPP w Przasnyszu Starosta Zenon Szczepankowski na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak. Wiceszefowa polskich policjantów przekazała sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Przasnyszu insp. Tomaszowi Łysiakowi.

W dalszej części uroczystego apelu, w ramach obchodów Święta Policji, odbyła się ceremonia wręczenia mazowieckim policjantom odznaczeń i medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wśród nich znaleźli się m.in. podinsp. Jarosław Ciarka, zastępca komendanta przasnyskiej Policji; podinsp. Anna Ostrowska, naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu oraz jej zastępca kom. Janusz Mularski, a także mł. insp. Piotr Kupisz – naczelnik i podinsp. Wojciech Stachoń - z-ca naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu. Odznaczenia z okazji XXV lecia NSZZ Policjantów, przyznane przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów, staroście przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu oraz przewodniczącemu miejscowych związków zawodowych Cezaremu Goździewskiemu, wręczył Dariusz Brzezicki, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Uroczysty apel zakończyło odprowadzenie sztandaru przez kompanię honorową. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Głównej Policji.

Autor: asp.szt. Krzysztof Błaszczak

Powrót na górę strony