Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 23.07.2018

Ostatnim akcentem obchodów 99. rocznicy powstania Policji była uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, podczas której, kierownictwo polskiej Policji złożyło życzenia policjantom i pracownikom cywilnym, a także wręczyło im nominacje na wyższe stopnie oraz odznaczenia państwowe i resortowe.

W uroczystości wzięli udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp.  Robert Szewc, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamil Bracha, dyrektorzy biur KGP, a także policjanci i pracownicy KGP.

Uroczystość była także okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników Policji przez organizacje współpracujące z formacją. W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalem „Pro Patria” cztery osoby, m.in. dyrektora Gabinetu KGP mł. insp. Sławomira Litwina. Dekoracji dokonał wicedyrektor Departamentu Uroczystości płk dypl. Zbigniew Krzywosz.

Kapituła Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego w popularyzowaniu dorobku polskiego sportu, propagowaniu idei olimpijskiej i jej wartości oraz promowaniu jej wartości w różnych środowiskach Złoty Medal  „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” przyznała gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi oraz funkcjonariuszom kom. Wacławowi Lejko i podinsp. Małgorzacie Bigos, którzy w ubiegłym roku zginęli tragicznie. Srebrny Medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” otrzymał koordynator komendanta głównego Policji ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych Andrzej Kuczyński, a Brązowy Medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki. Medale wręczył sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński.

Medale „Za Zasługi dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r." wręczył prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Michał Krzysztof Wykowski. Otrzymali je zastępca dyrektora GKGP nadkom. Iwona Kuc i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski.

(tekst i zdjęcia: Andrzej Chyliński BKS KGP, „Policja 997")

 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
 • Uroczystość wręczenia medali
Powrót na górę strony