Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny

Data publikacji 03.08.2018

Wysokie temperatury oraz słoneczna aura, sprzyjają wypoczynkowi nad woda. Funkcjonariusze z Referatu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych KMP w Szczecinie w ramach kampanii „Kręci mnie... Bezpieczeństwo nad wodą” dbają o bezpieczne zachowania nad akwenami nie tylko tych wypoczywających na lądzie ale i tych korzystających z kąpieli wodnych.


w  ramach kampanii „Kręci mnie... Bezpieczeństwo nad wodą”, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na terenach wodnych i przywodnych, pilnują bezpiecznych zachowań. Podczas służby policjanci kontrolują trzeźwość sterników, sprawdzają uprawnienia, czuwają nad właściwym stosowaniem się do przepisów żeglugowych, jak również kontrolują wyposażenie łodzi w sprzęt ratunkowy i gaśniczy. Systematycznie prowadzone działania mają niewątpliwy wpływ na bezpieczeństwo, ponieważ w ostatnim okresie w wyniku kontroli trzeźwości sterników ujawniono tylko jedną osobę, która znajdowała się pod wpływem alkoholu, a jak wiadomo to oni stwarzają największe niebezpieczeństwo.

Zasady postępowania żeglarzy, sterników podczas kontroli jednostki pływającej przez funkcjonariuszy Policji:
podczas dopływania do kontrolowanej łodzi, funkcjonariusze Policji informują osobę kontrolowaną o zamiarze przeprowadzenia kontroli - do tego celu funkcjonariusze wykorzystują środki nagłaśniające - megafon. W przypadku kontroli jachtu żaglowego, sternik powinien zrzucić żagle, przygotować odbijacze za burtę w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu nadburcia kontrolowanej łodzi
w szczególności podczas fali i silnego wiatru. W przypadku jachtu motorowego, motorówki sternik powinien zgasić silnik napędowy.
na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie uprawiania turystyki wodnej dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:
1. żeglarza jachtowego,
2. jachtowego sternika morskiego,
3. kapitana jachtowego,
4. sternika motorowodnego,
5. motorowodnego sternika morskiego,
6. kapitana motorowodnego,
7. mechanika motorowodnego.
po sprawdzeniu posiadanych uprawnień przez kierującego jednostką pływającą funkcjonariusze mogą przeprowadzić badanie stanu trzeźwości sternika. Prowadzenie żaglówki, łodzi motorowej pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w zależności od jego stężenia w organizmie, jest przestępstwem lub wykroczeniem. W takim przypadku funkcjonariusze zabezpieczają jednostkę pływającą, która następnie jest odholowana na koszt właściciela oraz skierują sprawę na drogę postępowania w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie. Sąd może zdecydować o zatrzymaniu patentu na czas określony.
korzystając ze sprzętu pływającego tj.: rower wodny, kajak, łódka wiosłowa, również należy być trzeźwym. Na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na  obszarach wodnych, w art 35. „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.” W takim przypadku funkcjonariusze mogą wystawić mandat karny bądź skierować sprawę do Sądu.


Opr. /wyk. st. asp. Andrzej Mielcarz
    

 • Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
  Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
 • Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
  Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
 • Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
  Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
 • Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
  Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
 • Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
  Upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą – zadbajmy, żeby był on bezpieczny
Powrót na górę strony