Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony

Data publikacji 13.08.2018

Dziś w Wąchocku odbyła się uroczystość pośmiertnego wręczenia Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” nadaną płk. Arnaud Beltrame, francuskiemu żandarmowi, zastrzelonemu przez napastnika w Trebes na południu Francji, który walcząc z terroryzmem zapłacił najwyższą cenę. Honorową odznakę odebrała wdowa po bohaterze pułkowniku Arnaud Beltrame - Pani Marielle Beltrame. W tej podniosłej chwili uczestniczył m.in. Pierwszy Radca ambasady Francji jako Chargé d’affaires a.i., Pan Mathieu Carmena, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, świętokrzyscy policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem oraz przedstawiciele pozostałych służb mundurowych.

16 czerwca 2018 roku na leśnej polanie „Wykus”, wzorem lat ubiegłych, zorganizowane zostały rocznicowe spotkania świętokrzyskich partyzantów upamiętniające bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej, w trakcie których wręczone zostały dwie odznaki, w tym jedna pośmiertnie. Uchwałą Kapituły pośmiertnie odznaczony został również płk. Arnaud Beltrame, francuski żandarm, który 23 marca tego roku poświęcił swoje życie dla ratowania istnienia ludzkiego. 45 –letni pułkownik po 22 latach służby został zastrzelony przez napastnika w Trebes na południu Francji, walcząc z terroryzmem. Funkcjonariusz oddał życie ratując zakładniczkę.

Dziś odbyły się uroczystości związane z pośmiertnym nadaniem francuskiemu bohaterowi Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego”. Punktualnie w południe, w klasztorze Cystersów w Wąchocku rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Kolejno wszyscy uczestnicy przeszli na placu przed Panteonem Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego 1939 – 1945. Tam dowódca uroczystości kom. Sebastian Snopek złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi. Następnie został odtworzony hymn Rzeczypospolitej Polskiej i Francji, a na maszty podniesione zostały flagi państwowe. Tuż po tym nastąpił kulminacyjny moment uroczystości. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak wręczył Honorową Policyjną Odznakę Zasługi imienia „Ponurego” wdowie po pułkowniku Arnaud Beltrame - Pani Marielle Beltrame. Dodatkowo wyrazy szacunku przekazał Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz przewodniczący kapituły Jacenty Frydrych.

W dzisiejszych uroczystościach wzięli udział m.in. Pierwszy Radca ambasady Francji jako Chargé d’affaires a.i., Pan Mathieu Carmena, Oficer Łącznikowy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Ambasadzie Francji w Polsce insp. Olivier Ordas, Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Żandarmerii w Regionie, przyjaciel francuskiego bohatera Fchosz-konty płk. Eric Lłizy, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji  nadkom. Krzysztof Musielak, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach ks. ppłk. Grzegorz Kamiński, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Pani dr Dorota Koczwańska – Kalita, przewodnicząca „Rodziny Policyjnej 1939” Pani Grażyna Szkonter, przewodniczący  Kapituły Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” Pan Jacenty Frydrych wraz z pozostałymi jej członkami, przedstawiciele służb mundurowych, a także Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Podczas uroczystości obecni byli również świętokrzyscy policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem.

Przypominamy.

Dzień uznania Jana Piwnika „Ponurego” patronem świętokrzyskiej Policji był także dniem powołania do życia Kapituły Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego”, która do dziś honoruje wyróżniających się funkcjonariuszy, wykazujących się szczególnym poświęceniem i zaangażowaniem w wykonywaniu swoich obowiązków na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Oprócz płk. Arnaud Beltrame w tym roku odznakę „Ponurego” nadano nadkom. Grzegorzowi Chuchmle z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, który wielokrotnie przyczynił się do ustalenia sprawców brutalnych i najcięższych przestępstw oraz podkom. Mariuszowi Koziarskiemu, antyterroryście z Wrocławia, który zginął na służbie podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
 • Francuski bohater został pośmiertnie odznaczony
Powrót na górę strony