Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Agent DEA odznaczony medalem „Za Zasługi dla Policji”

W Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyła się dzisiaj wyjątkowa uroczystość wręczenia medalu „Za Zasługi dla Policji". Odznaczono nim oficera łącznikowego DEA za bardzo dobrą współpracę z polską Policją. Wyróżnionego policjanta odznaczył nadinsp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, w asyście insp. Pawła Półtorzyckiego, Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Decyzję o nadaniu Brązowego Medalu „Za Zasługi dla Policji" dla agenta specjalnego Jeremego Gates’a podpisał z up. MSWiA Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński, na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamila Brachy. Odznaczony medalem za kilkuletnią współpracę agent specjalny w Oddziale Drug Enforcement Administration (DEA) w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie wielokrotnie wspierał działania policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Dzięki jego osobistemu i bezpośredniemu zaangażowaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskali możliwość nawiązania kontaktów ze swoimi odpowiednikami na całym świecie, co przełożyło się na realizację wspólnych działań pomiędzy służbami antynarkotykowymi z wielu państw. Zaangażowanie, wiedza i doświadczenie Jeremiego Gates’a przyczyniły się do zwiększenia skuteczności polskiej Policji i przełożyły się umacnianie jej pozycji na arenie międzynarodowej jako partnera do współpracy.

Podczas dzisiejszej uroczystości Jeremego Gates’a odznaczył nadinsp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji w asyście insp. Pawła Półtorzyckiego Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. I Zastępca Komendanta Głównego Policji gratulując odznaczonemu, jednocześnie podziękował za ogromne zaangażowanie i bardzo owocną współpracę z polską Policją. Podkreślił jednocześnie, że nie tylko praca układała się wzorowo, ale zostały także zawiązane więzi przyjacielskie z polskimi policjantami.

Agent specjalny Jeremy Gates podziękował za wyróżnienie jakim jest medal „Za Zasługi dla Policji", a także za współpracę z policjantami. Na koniec przemowy nie krył wzruszenia mówiąc, że nie spodziewał się tak pięknej uroczystości, a w naszym języku dodał, że kocha Polskę.

W wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Drug Enforcement Administration (DEA) oraz kadra kierownicza CBŚP.

Powrót na górę strony