Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”

Data publikacji 25.08.2018

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie wspólnie z KMP w Lublinie i Zamościu przeprowadzili warsztaty pn. „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Celem akcji było przede wszystkim wykształcenie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia - seniorów-rowerzystów i seniorów-pieszych.

W czwartek w Zamościu, a wczoraj w Lublinie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz KMP w Lublinie i Zamościu przeprowadzili warsztaty informacyjno–edukacyjne pn. „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury. Zajęcia skierowane były do osób powyżej 60 roku życia, seniorów-rowerzystów i seniorów-pieszych. 

Celem akcji było kształcenie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze.

Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są elementem akcji, która pozwoliła na przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym. Policjanci podczas spotkań zaprezentowali przypadki właściwego stosowania elementów odblaskowych oraz obowiązkowego wyposażenia rowerów. Mundurowi zwrócili również uwagę na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychosomatyczne wpływające na percepcję i możliwość poruszania się po drodze.

Seniorzy uczestniczący w akcji otrzymali elementy odblaskowe i mogli skorzystać z serwisu rowerowego.

(KWP w Lublinie / wsz)

  • „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
  • „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
  • „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
  • „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
  • „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
  • „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”
Powrót na górę strony