Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "SMOG" na kujawsko-pomorskich drogach - podsumowanie

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyły się policyjne działania pod kryptonimem "SMOG". Funkcjonariusze kontrolowali pojazdy pod kątem emisji spalin. W trakcie akcji policjanci sprawdzali również stan techniczny pojazdów.

Wczoraj (29.08.18) na terenie naszego województwa policjanci przeprowadzili działania "SMOG". Funkcjonariusze kontrolowali przede wszystkim stan techniczny pojazdów, zwracali szczególną uwagę na prawidłowe działanie silnika oraz układu wydechowego, co ma duży wpływ na zwiększoną emisję spalin oraz nadmierne zadymienie.

W działaniach wzięło udział 276 policjantów ruchu drogowego, którzy ogółem skontrolowali 2 252 pojazdy, ujawniając 12 przypadków nieprawidłowości w zakresie emisji spalin, w związku z czym funkcjonariusze zatrzymali 11 dowodów rejestracyjnych. Ponadto, funkcjonariusze zatrzymali 51 dowodów rejestracyjnych od pojazdów, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska.

Przypominamy obowiązujące przepisy:
Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

 

"Smog" w powiecie mogileńskim

"Smog" w powiecie radziejowskim

"Smog" w powiecie nakielskim

"Smog" w powiecie bydgoskim

"Smog" w powiecie

Powrót na górę strony