Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowego posterunku Policji w Czarnem

Data publikacji 01.09.2018

W piątek 31 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego posterunku Policji w Czarnem. Symboliczne klucze do budynku przekazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachim Brudziński, a otrzymał je kierownik posterunku. Zgodnie z tradycją dokonano poświęcenia budynku. W wydarzeniu uczestniczył także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz kadra kierownicza garnizonu pomorskiego. Otwarcie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych.

W piątek 31 sierpnia o godz. 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Posterunku Policji w Czarnem przy ul. Parkowej 3.

W grudniu 2016 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Urząd Miasta i Gminy w Czarnem zawarły porozumienie dotyczące zasad wzajemnej współpracy zmierzającej do utworzenia nowej siedziby Posterunku Policji w Czarnem. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa a jej koszt wyniósł około 1 mln 800 tys. zł.

Decyzja o rozpoczęciu inwestycji podyktowana była m.in. koniecznością poprawy warunków lokalowych, w których funkcjonariusze pełnią służbę oraz poprawą warunków przyjęć mieszkańców.

Podczas uroczystości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył symboliczne klucze do obiektu kierownikowi posterunku, następnie kapelan pomorskich policjantów ks. Bogusław Głodowski poświęcił budynek. Po ceremonii można było zwiedzić wnętrza posterunku.

Jest to obiekt na miarę XXI wieku i obecnych potrzeb funkcjonariuszy, którzy będą wykonywali w nim swoje codzienne obowiązki.

(KWP w Gdańsku / ig)

  • Otwarcie nowego posterunku Policji w Czarnem
  • Otwarcie nowego posterunku Policji w Czarnem
  • Otwarcie nowego posterunku Policji w Czarnem
  • Otwarcie nowego posterunku Policji w Czarnem
  • Otwarcie nowego posterunku Policji w Czarnem
  • Otwarcie nowego posterunku Policji w Czarnem
Powrót na górę strony