Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania policjantów ruchu drogowego pn. „Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko”

Data publikacji 02.09.2018

Na terenie miasta oraz powiatu wałbrzyskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z komendy miejskiej wraz z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczny przejazd”. Kampania miała na celu eliminowanie negatywnych zachowań u pieszych oraz kierujących podczas korzystania ze strzeżonych oraz niestrzeżonych przejazdów kolejowych, a także z tzw. „dzikich przejść”. Organizatorzy mają nadzieję, że tego typu akcje zwiększą bezpieczeństwo w rejonie przejazdów.

Funkcjonariusze w piątek od wczesnych godzin porannych nadzorowali przejazdy kolejowe. Najszerszymi działaniami objęty został przejazd przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu, gdzie odbywa się największy ruchu pieszy i kołowy. Mundurowi rozdawali mieszkańcom między innymi ulotki promujące akcję z przepisami w tym zakresie.

Przypominamy, że nieostrożny wjazd oraz wejście na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność, a przy dojeżdżaniu do przejazdu kolejowego bez zapór zastosował się do znaku „STOP”, jeżeli znak taki ustawiony jest przy drodze.

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

(KWP we Wrocławiu / ig)

Opis filmu: Działania policjantów ruchu drogowego pn. „Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko”

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 2.33 MB)

Opis filmu: Działania policjantów ruchu drogowego pn. „Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko”

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 4.58 MB)

Powrót na górę strony