Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z pomocą w działaniach Policji

Data publikacji 04.09.2018

Śląscy policjanci reagują na informacje o nielegalnych składowiskach odpadów, zgłaszane przez mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W prawie 70 takich przypadkach mundurowi potwierdzili prawdziwość zgłoszeń. Za nielegalne składowanie odpadów grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci niezwłocznie interweniują na wszystkie powiadomienia nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, w tym te, które dotyczą nielegalnych składowisk odpadów. W okresie od 3 lipca 2018 roku ze 132 takich zgłoszeń potwierdzili 68. Najwięcej odnotowano na terenie powiatu tarnogórskiego, a dotyczyły one składowania gruzu. Policjanci wystąpili w tych sprawach z wnioskami do właścicieli terenów o usunięcie składowanych odpadów. Zdarza się, że zgłoszenia dotyczą tych samych miejsc. Stwierdzono 27 różnych dzikich wysypisk śmieci, z czego dzięki działaniom mundurowych zlikwidowano już 13 z nich.

Umieszczane na mapie zgłoszenia dotyczą w zdecydowanej większości porzucanych śmieci, a nie miejsc składowania lub magazynowania odpadów niebezpiecznych. Niemniej w każdym przypadku mundurowi podejmują działania, mające na celu zweryfikowanie informacji, a następnie w razie jej potwierdzenia, wyeliminowanie takich miejsc i przywrócenie na nich porządku.

Podstawowym zadaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest sygnalizowanie Policji problemów przez mieszkańców, na które każdorazowo następuje odpowiednia reakcja.

Aby skorzystać z mapy wystarczy kliknąć TUTAJ.

Jednocześnie ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów przed pozbywaniem się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych przez nieuczciwych przedsiębiorców. Działanie to polega na celowym pozostawianiu kłopotliwego ładunku właścicielom, na których później spoczywa obowiązek kosztownej utylizacji. Nie zapominajmy też o środowisku, które w wyniku takich działań zostaje poważnie zdegradowane.

W ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń związanych z nieuczciwym procederem, jakim jest wynajmowanie magazynów oraz ziemi pod pozorem legalnej działalności. Rzeczywistość czasem bywa zgoła inna. W rezultacie właściciele są obciążani obowiązkiem kosztownej utylizacji odpadów toksycznych czy niebezpiecznych dla środowiska, które przedsiębiorcy pozostawiają na wynajętym terenie.

Apelujemy – czytajmy dokładnie umowy zawierane z przedsiębiorcami. Ograniczone zaufanie i rzetelna analiza mogą zaoszczędzić nam sporych kłopotów finansowych. Koszt takiej utylizacji może bowiem wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ostrzegamy, że w świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z pomocą w działaniach Policji
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z pomocą w działaniach Policji
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z pomocą w działaniach Policji

Opis filmu: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z pomocą w działaniach Policji

Powrót na górę strony