Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwieramy nowe posterunki pamiętając o historii Policji Państwowej

Data publikacji 04.09.2018

4 września br. w Wartkowicach w powiecie poddębickim nastąpiło oficjalne otwarcie przywróconego po 8 latach Posterunku Policji. Bezpośrednio po tej uroczystości, w ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, odsłonięto tablicę Patrona Policjantów woj. łódzkiego. Została ona poświęcona pułkownikowi Januszowi Zygmuntowi Jagrym-Maleszewskiemu, który był jednym z sześciu Komendantów Głównych Policji Państwowej okresu międzywojennego. Na zakończenie tego uroczystego dnia gospodarze oraz zaproszeni goście obejrzeli w Pabianicach spektakl „SŁUŻBA” w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej "Na Posterunku”.

4 września 2018 roku, z samego rana ,po uroczystej Mszy Świętej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, nastąpiło uroczyste otwarcie przywróconego Posterunku Policji w Wartkowicach. Symboliczne klucze do Posterunku Policji kierownikowi jednostki wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. W ramach trwającego procesu odtwarzania posterunków Policji, na terenie województwa łódzkiego przeprowadzono wiele konsultacji społecznych.

W ich efekcie, po wnikliwej analizie, badaniach ankietowych i rozmowach zarówno z mieszkańcami jak przedstawicielami samorządu terytorialnego, podjęta została decyzja o odtworzeniu w 2018 roku posterunków Policji w Wartkowicach w pow. poddębickim, w Nieborowie w pow. łowickim oraz w Piątku w pow. łęczyckim. W proces ten aktywnie zostali włączeni dzielnicowi. Posterunek Policji w Wartkowicach został zlikwidowany w grudniu 2010 roku. Teraz został przywrócony mieszkańcom. Kolejne dwa na terenie woj. łódzkiego zaplanowano na jesień tego roku. Koszty związane z przygotowaniem użyczonego przez Urząd Gminy w Wartkowicach budynku wyniosły ponad 97 tys. złotych. Łączny koszt obejmujący wyposażenie, w tym także teleinformatyczne oszacowano na ponad 132 tys. złotych.

Wynikiem ścisłej współpracy Policji z samorządowcami jest przywrócenie Posterunku Policji w Wartkowicach i oddanie do użytkowania pomieszczeń, które umożliwią sprawną obsługę obywateli oraz ułatwią codzienną służbę policjantom. Przeznaczono na to 4 pomieszczenia o powierzchni blisko 70 m2. Dodatkowo policjanci mają możliwość korzystania ze stanowiska garażowego znajdującego się na ogrodzonym terenie posterunku. W budynku znajduje się monitoring. Służbę pełnić tu będzie 5 funkcjonariuszy, w tym dzielnicowy gminy Wartkowice, który najlepiej zna codzienne problemy i potrzeby mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na lokalizację obiektu, położenie przy jednej z głównych ulic w Wartkowicach oraz innych instytucjach użytku publicznego gwarantuje dostępność dla obywateli oraz dogodny dojazd.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści w osobach Posłów na Sejm RP Pana Piotra Polaka oraz Pana Tadeusza Woźniaka. Swoją obecnością zaszczycił także Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych i Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przywrócenia tego posterunku. Podkreślił, że stała obecność policjanta pierwszego kontaktu z pewnością wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk zwrócił uwagę na wysoki poziom zaufania społecznego do naszej formacji. Wskazał jak ważnym aspektem  jest wsłuchiwanie się w lokalne potrzeby i reagowanie na nie czego efektem jest przywrócenia posterunku w Wartkowicach. Policjantom życzył bezpiecznej służby. Na sam koniec uroczystości kapelan łódzkich policjantów  ksiądz ppor. Jacek Syjud poświęcił budynek.

Bezpośrednio po uroczystości, w ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, wszyscy przemieścili się do Łodzi, gdzie przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nastąpiło odsłonięcie tablicy Patrona Policjantów woj. łódzkiego. Tablica poświęcona została pułkownikowi Januszowi Zygmuntowi Jagrym-Maleszewskiemu, który był jednym z sześciu Komendantów Głównych Policji Państwowej okresu międzywojennego. Pełnił swoja służbę przez 8 lat w okresie od 5 listopada 1926 roku do 24 stycznia 1935 roku. Urodził się w Czarnocinie w powiecie piotrkowskim. Był bliskim współpracownikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

W czasie piastowania urzędu KGP P.P. zmienił zupełnie krajowy model szkolnictwa policyjnego i rozpoczął współpracę z policjami krajów europejskich. Uważany za wyjątkową osobowość okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W bezpośrednim odsłonięciu tablicy wzięli udział: gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Pan Dariusz Rogut oraz Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Jarosław Olbrychowski. Komendanta Głównego Policji reprezentowała także Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej insp. Iwona Klonowska. W tej części dzisiejszych uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości zaczynając od parlamentarzystów, przedstawicieli władz województwa i miasta, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, stowarzyszeń i instytucji po uczniów klas policyjnych.

Zaproszonego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Dariusza Augustyniaka  reprezentował go mł. insp. Adam Jopek z-ca Dowódcy Oddziału Prewencji w Kielcach.
Patron Łódzkiej Policji  - Janusz Jagrym Maleszewski był Senatorem Ziemi Kieleckiej.
 

Po tej uroczystości uczestnicy przemieścili się do MOK w Pabianicach przy ul. Kościuszki 14 , gdzie odbył się spektakl „SŁUŻBA” w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej ,,Na Posterunku”. Przedstawienie patriotyczno-historyczne pt. "Służba” to dzieje pewnej policyjnej rodziny, opowiedziane ustami dziadka, emerytowanego funkcjonariusza służby kryminalnej. Spektakl został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami.

http://www.pabianice.policja.gov.pl/epa/informacje/29179,Amatorska-Scena-Policyjna.html

Powrót na górę strony