Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia policyjnych antyterrorystów na Śląsku

Data publikacji 15.09.2018

Zakończyły się kilkudniowe ćwiczenia policyjnych antyterrorystów na Śląsku. Szkolenie Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji zorganizowane zostało w związku ze zbliżającym się Szczytem Klimatycznym ONZ w Katowicach. Ćwiczenia na terenie Katowic, Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Poręby obejmowały współdziałanie zespołów bojowych w działaniach kontrterrorystycznych m.in. przy wykorzystaniu śmigłowca oraz strzelania dynamiczne na strzelnicy w Ciągowicach. Uczestniczył w nich także GOPR.

Zakończyły się kilkudniowe ćwiczenia policyjnych antyterrorystów z południowej części Polski. Szkolenie na Śląsku zostało zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji z Katowic. Jego celem było przygotowanie jednostek antyterrorystycznych policji do zaplanowanego w dniach 3-14 grudnia Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach.

W pierwszym dniu ćwiczeń mundurowi trenowali na terenie Katowic. W ćwiczeniach wykorzystano policyjny śmigłowiec Mi-8. Ćwiczenia pozwoliły sprawdzić wykorzystanie śmigłowca do działań kontrterrorystycznych w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Mieszkańcy miasta zatrzymywali się aby obserwować niecodzienny widok – desant antyterrorystów na dach katowickiego Spodka. Założeniem szkolenia była neutralizacja zagrożenia terrorystycznego, które wystąpiło w trakcie szczytu klimatycznego. Policjanci ćwiczyli zarówno desant, jak również podjęcie operatorów z dachu budynku. Dzięki wspólnemu szkoleniu antyterrorystów m.in. z Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania i Wrocławia doskonalona była także współpraca różnych zespołów bojowych SPAP oraz koordynacja pracy pilotów i operatorów jednostek specjalnych Polskiej Policji. 

W kolejnych dniach policyjni antyterroryści trenowali na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W szkoleniu tym uczestniczyli przedstawiciele GOPR-u. W kolejnym dniu mundurowi mieli do swojej dyspozycji m.in. niezamieszkany biurowiec po dawnym zakładzie produkcyjnym w Porębie. Ćwiczone były tam elementy taktyki działań kontrterrorystycznych, fizycznego zwalczania terroryzmu oraz desantowania zespołów bojowych na dach budynku oraz z budynku na ziemię. Oprócz działań w biurowcu, antyterroryści doskonalili również elementy działań ratunkowych. Następnie mundurowi zostali śmigłowcem przetransportowani na strzelnicę do Ciągowic, gdzie odbyły się zajęcia praktyczne na strzelnicy. Policjanci ćwiczyli precyzyjne eliminacje zagrożeń w sytuacjach zakładniczych. 

Ćwiczenia antyterrorystów osobiście nadzorował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który odwiedził mundurowych podczas wykonywanych przez nich ćwiczeń i obserwował desant policjantów również z pokładu policyjnego śmigłowca.

Dowództwo Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Katowicach składa podziękowania Wszystkim, którzy wykazując zrozumienie przyczynili się do przeprowadzenia ćwiczeń. 

Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczny Policji (SPAP) to pododdziały antyterrorystyczne działające pod nadzorem Komendanta Głównego Policji. Do głównym zadań policyjnych antyterrorystów należy przede wszystkim udział w akcjach oraz operacjach anty i kontrterrorystycznych; zatrzymywanie niebezpiecznych, a w szczególności uzbrojonych osób oraz zwalczanie aktów najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci tej grupy uczestniczą ponadto w działaniach minersko-pirotechnicznych, a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych. Mundurowi biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka. Specyfika realizacji tych zadań wymaga od mundurowych doskonałej sprawności fizycznej, panowania na stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Policyjnych antyterrorystów cechuje bardzo wysoki, specjalistyczny poziom wyszkolenia zarówno z posługiwania się bronią, jak i działania w ekstremalnych warunkach. Ponadto wymagane jest od nich nieustanne utrzymywanie gotowości bojowej. Dlatego też antyterroryści systematycznie ćwiczą, aby w każdych warunkach byli doskonale przygotowani do działań bojowych.

Film Film - zajawka z ćwiczeń policyjnych antyterrorystów na Śląsku - Katowice "Spodek"

Pobierz plik Film - zajawka z ćwiczeń policyjnych antyterrorystów na Śląsku - Katowice "Spodek" (format mp4 - rozmiar 19 MB)

Film Film nr 1 z ćwiczeń policyjnych antyterrorystów na Śląsku - Katowice "Spodek"

Opis filmu: Helikopter i desant na dach Spodka

Pobierz plik Film nr 1 z ćwiczeń policyjnych antyterrorystów na Śląsku - Katowice "Spodek" (format mp4 - rozmiar 26.3 MB)

Film Film nr 2 z ćwiczeń policyjnych antyterrorystów na Śląsku - Poręba

Pobierz plik Film nr 2 z ćwiczeń policyjnych antyterrorystów na Śląsku - Poręba (format mp4 - rozmiar 26.77 MB)

Film Film nr 3 z ćwiczeń policyjnych antyterrorystów na Śląsku - Jura Krakowsko-Częstochowska, strzelnica Ciągowice

Pobierz plik Film nr 3 z ćwiczeń policyjnych antyterrorystów na Śląsku - Jura Krakowsko-Częstochowska, strzelnica Ciągowice (format mp4 - rozmiar 28.3 MB)

Powrót na górę strony