Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” - dzień pierwszy

Data publikacji 18.09.2018

W dniach 18.09.-21.09. br. w Małopolsce ma miejsce finał XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, nad którym patronat honorowy objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. W sześciu konkurencjach konkursowych rozgrywanych przez cztery dni udział biorą najlepsi funkcjonariusze ruchu drogowego z kraju.

18 września br. finał XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” rozpoczął się w Krakowie uroczystą ceremonią, podczas której, wszystkich zgromadzonych powitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, który wyraził zadowolenie, że w tym roku Małopolska jest gospodarzem tak prestiżowego konkursu. Komendant zwrócił uwagę, że „udział w konkursie to okazja do prezentacji wiedzy i umiejętności ale także promowania kultury i rozwagi na drodze.” W uroczystości otwarcia konkursu uczestniczył insp. Zdzisław Sudoł - Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP, podinsp. Agnieszka Sałkowska - Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki BRD KGP, mł. insp. Jarosław Zgierski - Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego CSP w Legionowie, a także przedstawiciele szkół Policji oraz naczelnicy ruchu drogowego ze wszystkich komend wojewódzkich w kraju.

Po części oficjalnej uroczystości zawodnicy losowali swoje numery startowe a następnie przejechali  do Chrzanowa gdzie na terenie strzelnicy rozegrała się konkurencja „strzelanie z broni służbowej”. Zwycięzcą  tej konkurencji (K2)  został mł. asp. Artur Wojciechowski z KWP w Kielcach.

Do współzawodnictwa na szczeblu krajowym  przystąpiło 34 policjantów ruchu drogowego z Polski. Zostali oni wyłonieni podczas eliminacji przeprowadzanych na szczeblach  powiatowym i wojewódzkim. Każda Komenda Wojewódzka Policji / Komenda Stołeczna Policji zgłosiła po dwóch policjantów. Dodatkowo w finale konkursu na zasadzie honorowego uczestnictwa biorą udział dwaj żołnierze z Żandarmerii Wojskowej. W sumie startuje 36 zawodnikow reprezentujacych 17 garnizonów Policji oraz Żandarmerię Wojskową.

Zawodnicy będą rywalizować podczas wykonywania wielu zadań sprawdzających ich wiedzę oraz umiejętnosci zawodowe. Poszczególne  konkurencje są rozgrywane na terenie Krakowa oraz Chrzanowa. 

Finał Konkursu obejmuje następujące konkurencje:

 • Konkurencja K-1 – test ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: prawo o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, oraz regulujących transport drogowy, a także taktyki pracy policjanta  oraz innych przepisów służbowych;
 • Konkurencja K-2 – strzelanie z broni służbowej z dobiegiem
 • Konkurencja K-3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu
 • Konkurencja K-4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym
 • Konkurencja K-5 – jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka
 • Konkurencja K-6 – test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Równolegle do Konkursu, w Krakowie odbywa się narada służbowa kierownictwa Biura Ruchu Drogowego KGP z naczelnikami wydziałów ruchu drogowego poszczególnych komend wojewódzkich, podczas której omawiane są najważniejsze bieżące zagadnienia ruchu drogowego w poszczególnych garnizonach.

(KWP w Krakowie / mg)

 • Ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna

 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - ceremonia uroczystego otwarcia konkursu i odprawa techniczna
 • Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej

 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
 • Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” - Konkurencja K2 - strzelanie z broni służbowej
Powrót na górę strony