Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sztandar dla Policji w Kolbuszowej

Data publikacji 20.09.2018

Od dziś policjanci z komendy powiatowej w Kolbuszowej mają swój sztandar. Został on ufundowany przez mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w uznaniu za trud codziennej służby. Sztandar nadany został decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wręczony przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

Uroczystości w Kolbuszowej poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył ks. Jan Wątroba - Biskup Rzeszowski. Po nabożeństwie wszyscy przeszli na kolbuszowski Rynek, gdzie nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru.

Dowódca uroczystości insp. Jacek Maślanka złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi. Potem przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło podniesienie biało-czerwonej flagi.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa przywitał zaproszonych gości: parlamentarzystów, władze wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z Policją, a także licznie obecnych mieszkańców Kolbuszowej.

W przemówieniu, Komendant przypomniał wydarzenia sprzed stu lat, gdy powołano do życia Policję Państwową, która miała spełniać ważną funkcję jednoczącą całe państwo. Mimo trudności i skromnych środków skuteczne chroniła ład i porządek odradzającego się państwa.

Komendant Moskwa wspominał policjantów, którzy polegli "śmiercią chwalebną". Wśród nich był posterunkowy Feliks Markiewicz z komendy w Kolbuszowej, który zginął we wrześniu 1933 r. podczas napadu rabunkowego na pocztylion. Przywołał też wspomnienie o ofiarach zbrodni katyńskiej, aspirancie Janie Ozimku i jego synu Stanisławie. Obaj pochodzili z Ziemi Kolbuszowskiej - byli więźniami obozu w Ostaszkowie, w 1940 r. zostali rozstrzelani przez NKWD. Są pochowani na cmentarzu w Miednoje. W maju 2016 r. na kolbuszowskim Rynku zasadzono upamiętniający ich Dąb Pamięci. 

Inspektor Henryk Moskwa mówił: „Współczesna Polska Policja nawiązuje do etosu Policji Państwowej - do służby państwu i społeczeństwu. Sztandar, który dziś zostanie wręczony miejscowej Policji jest symbolem najwyższych wartości, tradycji oraz honoru i męstwa. Jest wielką nobilitacją, ale i zobowiązaniem do dalszej wytężonej służby".

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru, który podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe. W dowód zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 27 osób zostało zaproszonych do wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej. Po tym, ks. bp. Jan Wątroba dokonał poświęcenia sztandaru.  

Nadinsp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazał sztandar insp.Stanisławowi Babuli Komendantowi Powiatowemu Policji w Kolbuszowej, po czym nastąpiła prezentacja sztandaru.

Wśród zaproszonych gości był Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, który odczytał listy jakie skierowali do organizatorów Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Nadinsp. Andrzej Szymczyk skierował swoje słowa również do policjantów i pracowników komendy w Kolbuszowej. Mówił:" Chciałbym podziękować Wam za codzienną służbę, za codzienny trud wkładany w realizację zadań. To w jakim miejscu znajduje się dziś Polska Policja, to przede wszystkim Wasza zasługa."

Życzenia i gratulacje przekazali również Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, który przewodniczył Społecznemu Komitetowi Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. 

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dla mieszkańców Kolbuszowej przygotowano liczne atrakcje. Na stoiskach prezentowano policyjny sprzęt i wyposażenie. Niemałe zainteresowanie wzbudzali policjanci na koniach.

Dziś swoje święto mieli również samorządowcy, którzy obchodzili XX rocznicę powiatu kolbuszowskiego. 

Więcej zdjęć z uroczystości w naszej galerii.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.43 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.87 MB)

Powrót na górę strony