Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Druga edycja programu praktyk „Letnia Akademia MSWiA" w Biurze Historii i Tradycji Policji

Data publikacji 17.09.2018

„Letnia Akademia MSWiA” to projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Unikatowy program praktyk studenckich zakłada zapoznanie jej uczestników z funkcjonowaniem administracji rządowej, samorządowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W trakcie programu studenci mają możliwość poznać specyfikę pracy różnych instytucji publicznych, w tym m.in. Komendy Głównej Policji.

W ramach praktyk studenci 17 września 2018 r. odwiedzili Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji. Przybyłych gości powitał nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji.

Pierwszym punktem wizyty było zapoznanie z zadaniami, jakie realizowane są przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Przedstawione zostały również tematy spotkań, które odbywają się w obiekcie przy ul. Orkana.

Następnie w obecności gościa Pani Anny Sikory, córki funkcjonariusza Policji Państwowej nastąpiło otwarcie wystawy Losy funkcjonariuszy Policji Państwowej w czasie II wojny światowej”. O udziale funkcjonariuszy Policji Państwowej opowiadał pan Michał Chlipała pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Policjanci walczyli z najazdem niemieckim jeszcze przed oficjalnym wybuchem wojny, zwalczając niemieckich dywersantów i współpracując w ochronie granicy z innymi formacjami. Wzięli też udział w wojnie obronnej walcząc na m.in. na  Śląsku, nad Pilicą i w obronie Warszawy oraz Grodna. Wielu z nich zapłaciło za to życiem, zamordowanych przez niemieckich i sowieckich najeźdźców.

Pani Anna Sikora opowiadała o swoim ojcu st. post. Franciszku Banasiu, weteranie wojny polsko-bolszewickiej, funkcjonariuszu policji rzecznej okresu II Rzeczpospolitej, a także uczestniku wojny obronnej 1939 r. St. post. Banaś brał udział w ewakuacji akt krakowskiej policji oraz zbiorów muzealnych z Krakowa na wschód. Szczęśliwie uniknąwszy sowieckiej niewoli (i losu innych policjantów pomordowanych przez władze radzieckie) przedostał się do Krakowa, gdzie w obliczu odezwy władz niemieckich wzywającej przedwojennych polskich policjantów do służby, pod groźbą śmierci, podjął służbę w tzw. Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa. Jednocześnie podjął współpracę z władzami Polskiego Państwa Podziemnego, działając w strukturach Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej. Pełnił ważne zadania wywiadowcze na terenie Krakowa, a także z rozkazu mjr. Ludwika Drożańskiego (w czasie wojny zastępcy komendanta Policji Polskiej miasta Krakowa) został skierowany na posterunek w getcie, by (wedle słów mjr. Drożańskiego) bronić honoru polskiej policji. Podejmował desperackie próby ratowania ludności żydowskiej, dostarczając m. in. leki do apteki na terenie getta, a także wyprowadzając z niego osoby, którym wyrabiano tzw. aryjskie papiery. Szczęśliwie uniknął aresztowania i śmierci (które stały się udziałem wielu krakowskich policjantów) i zmuszony był ukrywać się do końca okupacji. Za swoją postawę, po wojnie otrzymał medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Interesującym uzupełnieniem spotkania była wizyta w gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej.

Przyszłym absolwentom szkół wyższych życzymy wielu dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.     

źródło: BHiTP KGP

Powrót na górę strony