Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

Data publikacji 28.09.2018

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. Nowi policjanci ślubując na sztandar tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 28 września 2018 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 63 policjantów, w tym 12 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11.00 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło już 182 funkcjonariuszy.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

(KWP we Wrocławiu / aj)

***

58 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi KWP w Szczecinie. Dzisiaj złożyli przysięgę co jest symbolem wstąpienia w policyjne szeregi. Szef zachodniopomorskiej Policji nadinsp. Jacek Cegieła gratulował nowym policjantom i życzył sukcesów w rozpoczętej służbie.

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się uroczystość oficjalnego przyjęcia kolejnych policjantów. Nowi funkcjonariusze w obecności swoich rodzin oraz kadry zachodniopomorskiego garnizonu złożyli uroczyste ślubowanie.

W uroczystości udział wzięli reprezentujący Wojewodę Zachodniopomorskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Zenon Szczybyło oraz przewodniczący ZSZZP województwa zachodniopomorskiego.
Dowódca uroczystości złożył meldunek nadinsp. Jackowi Cegiele, po czym nastąpiło wręczenie aktów ślubowania nowym policjantom.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją, aby przedstawić nowo powołanego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku podinsp. Jarosława Bastka oraz nowo powołanego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach kom. Tomasza Krupę.

Szeregi KWP Szczecin zasiliło 15 kobiet oraz 43 mężczyzn.
W uroczystości wzięły udział rodziny ślubujących policjantów, które gratulowały swoim najbliższym.

(KWP w Szczecinie /aj)

***

Uroczystości w Ostródzie przed placem Starostwa Powiatowego przy ul. Jana III Sobieskiego, miały wyjątkowy charakter dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, ponieważ jednostka otrzymała sztandar. Uroczystość poprzedziła o godz. 11:00 msza święta koncelebrowana, odprawiona w intencji środowiska policyjnego w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Sienkiewicza 3, po której nastąpił przemarsz na miejsce uroczystego apelu.

W uroczystości wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Wilk, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady Miasta Ostróda Tadeusz Bera, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, oraz pozostali wójtowie  oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.

Po złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości i przeglądu pododdziałów, nastąpiło podniesienie na maszt flagi państwowej RP i odegranie hymnu państwowego RP. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek przywitał przybyłych gości. To była również podniosła chwila dla „szefa” garnizonu warmińsko – mazurskiego dlatego, że w latach 2007-2010 pełnił on stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie. Po powitaniu gości nastąpiła niezapomniana chwila dla nowoprzyjętych policjantów, czyli ślubowanie.

To już 4 ślubowanie w tym roku, województwo warmińsko – mazurskie zasiliło tego dnia 32 funkcjonariuszy. Wśród tych osób 5 to kobiety. Największa liczba policjantów ma przydział do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie – 12 osób, 4 osoby trafią do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, po 2 do Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Szczytnie, Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Po 1 osobie trafi do Komend Powiatowych Policji w Braniewie, Ełku, Działdowie, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu. To jeszcze bardziej podkreśliło charakter uroczystości nadania sztandaru.

Następnie przedstawiciele społecznego komitetu ufundowania sztandaru, oraz ostródzcy policjanci wbili gwoździe honorowe w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru. Następnie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński poświęcił sztandar. Kolejnym punktem scenariusza było wręczenie odznaczeń.

Tego dnia również starsi służbą policjanci mieli powody do dumy. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczonych  zostało 15 osób medalami za długoletnia służbę (2 złote medale, 10 srebrnych medali, 3 brązowe medale). Natomiast odznaką „Zasłużony Policjant” zostało odznaczonych 17 osób w tym (5 srebrną, 12 brązową).

Końcowym etapem uroczystości były wystąpienia okolicznościowe. Głos zabrał  Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodniczący Komitetu na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie Andrzej Wiczkowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski.

(KWP w Olsztynie /aj)

 

 

 • KWP we Wrocławiu

 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • KWP w Szczecinie

 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • KWP w Olsztynie

 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
Powrót na górę strony