Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej inspektora generalnego Mariana Borzęckiego Komendanta Głównego Policji Państwowej

Data publikacji 04.10.2018

W 100-lecie odzyskania niepodległości Polski uhonorowano insp. gen. Mariana Borzęckiego - Komendanta Głównego Policji Państwowej - odsłonięciem w KWP zs. w Radomiu tablicy pamiątkowej upamiętniającej jego postać. Od dzisiaj jest on patronem mazowieckich policjantów.

Marian Borzęcki był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Petersburgu. Od lipca 1919 do października 1921 zastępca komendanta głównego Policji Państwowej, od grudnia 1922 do czerwca 1923 dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, od czerwca 1923 do listopada 1926 był Komendantem Głównym Policji Państwowej. W latach 1927-1934 był wiceprezydentem Warszawy. Z chwilą wybuchu II wojny światowej kontynuował działalność społeczną wchodząc w skład Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Jesienią 1939 roku podjął działalność konspiracyjną utrzymując ścisłą współpracę z rządem emigracyjnym, zostając jego pierwszym przedstawicielem na kraj. W marcu 1940 roku w związku z działalnością konspiracyjną został aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku, a następnie w obozie w Sachsenhausen. Po przewiezieniu i osadzeniu w obozie Mauthausen został w 1942 roku zamordowany. Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach.

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej KWP zs. w Radomiu uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową inspektora generalnego Mariana Borzęckiego, którą poświęcił ks. kanonik Stanisław Sikorski, diecezjalny duszpasterz Policji. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. dr Iwona Klonowska, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji nadkom. Krzysztof Musielak; przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu podinspektor Dariusz Brzezicki oraz jego zastępczyni podinsp. Aneta Pawlińska, Anna Kwasiborska Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji KWP zs. w Radomiu; Naczelnik Delegatury IPN w Radomiu Danuta Pawlik; Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Teresa Duszyńska, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Tadeusz Adamczyk oraz Paweł Łuk-Murawski - szef Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej - Komisariat w Radomiu oraz kierownictwo garnizonu mazowieckiego.

W czasie spotkania 59 policjantów wyróżniono Medalami za Długoletnią Służbę. Wśród nich znaleźli się m.in. nadkom. Radosław Cubala - naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, podinsp. Radosław Kaczmarek - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Grójcu; podinsp. Katarzyna Kucharska - rzeczniczka KWP, podkom. Robert Dutkowski i asp. szt. Martyna Tersa z KMP w Radomiu, podkom. Monika-Parys Gąsiorowska - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, podinsp. Marcin Hensoldt - naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP.

Po uroczystościach, w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, zaproszeni goście mogli obejrzeć spektakl „Służba”, który został wystawiony przez aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”. To historyczno-edukacyjne przedstawienie uświetniło dzisiejsze obchody. Aktorzy przedstawiając niełatwe dzieje policyjnej rodziny pokazali jednocześnie, jaką rolę odgrywała służba w Policji, w tradycji i historii naszego kraju. Główny bohater – dziadek, wspomina wydarzenia sprzed lat i opowiada swojej wnuczce oraz jej przyjaciołom historię tej formacji. Mówi o rodzinnych tajemnicach, trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj. Widzowie w ciągu kilkudziesięciu minut mogli przeżyć blisko 100 lat historii polskiej Policji - od dnia odzyskania niepodległości, poprzez drugą wojnę światową aż po czasy współczesne.

Osoby, które brały udział w realizacji projektu otrzymały oznaki Przyjaciel Teatru. Wśród tej grupy znaleźli się Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, nadkom. Radosław Cubala oraz Magdalena Siczek-Zalewska i Monika Daszkowska z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu.

 

Zespół Prasowy KWP

 

Powrót na górę strony