Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie jednostek antyterrorystycznych na Dolnym Śląsku – Counterterrorism Tactical Medic

Data publikacji 09.10.2018

Działają tam, gdzie jest niebezpiecznie z założenia, a priorytetem jest realizacja postawionego zadania. Każdy medyk/ratownik taktyczny, to przede wszystkim operator, ale bezpieczeństwo zespołu bojowego, sprawne i skuteczne udzielanie pomocy w warunkach taktycznych, to niezbędna umiejętność naszych antyterrorystów, warunkująca efektywną realizację zadań. Dlatego w celu doskonalenia umiejętności, we wrześniu br. na terenie powiatu jeleniogórskiego odbyły się kolejne warsztaty z zakresu medycyny taktycznej, zorganizowane przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu przy współpracy z Biurem Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

We wrześniu br. na terenie powiatu jeleniogórskiego odbyło się szkolenie jednostek antyterrorystycznych z kraju, skierowane do operatorów pełniących funkcje medyków w zespołach bojowych. Głównym celem przedsięwzięcia było wdrożenie jednolitego systemu udzielania pomocy medycznej  operatorom rannym podczas realizowania działań bojowych. Szkolenie odbywało się w oparciu o wytyczne komitetu TCCC (Tactical Combat Casualty Care / taktyczna opieka nad poszkodowanym w warunkach bojowych).

Ratownictwo taktyczne rozwijało się przez lata. Skuteczność działania poprawiała się z konfliktu na konflikt. TC3 oparto na kursach cywilnych modyfikując jednocześnie niektóre elementy w związku ze specyfiką działań bojowych i płynących z nich zagrożeń. Dzięki usystematyzowaniu tej wiedzy określono trzy zasadnicze cele jakie stawia TCCC: rozpoznanie i zabezpieczenie urazów, zapobieganie dalszym stratom w ludziach, wykonanie zadania.

Określono także strefy, w których medyk udziela pomocy poszkodowanym:

  • Strefa I - Care Under Fire (pomoc pod ostrzałem),
  • Strefa II - Tactical Field Care (pomoc na polu walki),
  • Strefa III - Tactical Evacuation Care (postępowanie podczas ewakuacji medycznej)

Padły strzały, zespół bojowy rusza pewnie ale i ostrożnie, na horyzoncie pojawia się leżąca na ziemi nieruchoma sylwetka operatora, słuchać niewyraźne jęki. Jeszcze tylko kilka metrów… Aby pomoc była skuteczna zespół musi ocenić bezpieczeństwo działania, ilość poszkodowanych, mechanizm urazu, siły i środki z których będzie korzystał oraz łączność z poszkodowanym jak również z dowodzącym działaniami. Powinien znać miejsce bezpieczne lub miejsce ewakuacji rannych. Jest zgoda dowodzącego działaniami na wejście do strefy działań.

„Misiek! To ja, twój medyk! Słyszysz mnie? Za chwilę udzielę Ci pomocy...” – krzyczy jeden z antyterrorystów. W tym momencie zza niewielkiej szopy padają kolejne strzały. Operatorzy podejmują walkę jednocześnie ewakuując rannego kolegę ze strefy pierwszej do drugiej, chroniąc się przed ogniem w obniżeniu terenu za drzewem, gdzie medyk po zabezpieczeniu broni poszkodowanego natychmiast przystępuje do udzielania pomocy. Tego typu scenariusze realizowane były w części praktycznej szkolenia, na którą położono bardzo duży nacisk.

Kurs zorganizowany został przez wrocławski Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji z Wrocławia przy udziale certyfikowanych instruktorów TCCC z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.  Należałoby tu wspomnieć o komisarzu Sławomirze Butkiewiczu, z inicjatywy którego w BOA KGP powstał ośrodek amerykańskiej organizacji paramedycznej NAEMT.

Celem współpracy jest standaryzacja szkoleń na najwyższym poziomie we wszystkich jednostkach antyterrorystycznych Policji w trosce o bezpieczeństwo operatorów i skuteczność realizacji działań bojowych. W osiągnięci tego celu z pewnością pomogą bardzo wysokie wymogi szkoleniowe, szczegółowo opracowane metody i sposoby postępowania oraz kursy z zakresu TC3.

Kolejnym ważnym krokiem mającym na celu podniesienie bezpieczeństwa zespołów bojowych było podpisanie porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a Dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zasadniczą częścią porozumienia jest zapis o współdziałaniu w przypadku wystąpienia u funkcjonariuszy jednostek AT prowadzących czynności służbowe stanu nagłego zagrożenia życia.

Ponadto przedmiotem porozumienia jest współpraca stron w zakresie akcji ratowniczych i działań dydaktyczno - szkoleniowych, doskonalenia procedur współdziałania, współdzielenia sieci łączności radiowej oraz telefonicznej BOA KGP i LPR, a także podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zadań realizowanych przez strony porozumienia. Szkolenie w Piechowicach oraz wspomniane inicjatywy to początek nowej jakości w zapewnieniu bezpieczeństwa operatorom AT.

(KWP we Wrocławiu / ig)

Film Szkolenie jednostek antyterrorystycznych na Dolnym Śląsku – Counterterrorism Tactical Medic

Pobierz plik Szkolenie jednostek antyterrorystycznych na Dolnym Śląsku – Counterterrorism Tactical Medic (format mp4 - rozmiar 15.49 MB)

Powrót na górę strony