Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej cyberprzestępczości

Data publikacji 09.10.2018

Na XIV-wiecznym Zamku Królewskim w Niepołomicach rozpoczęły się panele dyskusyjne na międzynarodowej konferencji pt. „Cyberprzestępczość – wyzwanie dla Prokuratury. Międzynarodowa wymiana doświadczeń”. Została ona zorganizowana przez Prokuraturę Krajową. Wśród zaproszonych gości znalazł się również gen. insp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji.

Konferencji przewodniczy Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Udział biorą w niej między innymi: Rose-Marie Franton Zastępca Dyrektora Urzędu Oskarżyciela Publicznego Anglii i Walii, Lavly Perling Prokurator Generalny Estonii, Istvan Lajtar Zastępca Prokuratora Generalnego Węgier, Branislav Bohacik prokurator Departamentu Spraw Międzynarodowych Prokuratury Generalnej Słowacji, Lukas Knorr Naczelny Prokurator przy Sądzie Krajowym w Niemczech, Petr Klement prokurator specjalizujący się w cyberprzestępczości Prokuratury Generalnej Czech, Jolita Kanciauskiene prokurator Departamentu Ścigania Prokuratury Generalnej Litwy, Dainis Steinbergs prokurator Wyspecjalizowanego Biura Prokuratorskiego dla Przestępczości Zorganizowanej Łotwy, a także Steven Wilson Kierownik Europejskiego Centrum Cyberprzestępczości EUROPOL-u.

Obok Prokuratora Krajowego polską prokuraturę reprezentują między innymi: dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś, zastępca dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Beata Hlawacz, Prokurator Regionalny w Krakowie Marek Woźniak, Prokurator Okręgowy w Krakowie Rafał Babiński, prokuratorzy z Prokuratury Krajowej: z Biura Prokuratora Krajowego, Biura Prezydialnego, Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej, a także prokuratorzy z regionu krakowskiego.

Wśród zaproszonych gości są również między innymi: gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, prof. Andrzej Zybertowicz doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prof. Małgorzata Manowska dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, funkcjonariusze CBA, ABW, a także Komendy Głównej Policji.

Otwierając konferencję Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski przywitał wszystkich przybyłych gości mówiąc, że tytuł konferencji w sposób pełny, choć lapidarny oddaje powód naszego spotkania.

Ściganie przestępstw w cyberprzestrzeni stało się bowiem w przeciągu ostatniej dekady jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoją organy ścigania i prokuratury na całym świecie. Fakt, że cyberprzestępstwo może zostać popełnione w sytuacji, gdy sprawcy i ich ofiary nie przebywają w jednym kraju, są obywatelami różnych państw, podlegają odmiennym systemom prawnym, powoduje konieczność stworzenia dobrze skoordynowanego systemu współpracy międzynarodowej. Bez takiego systemu zwalczanie cyberprzestępczości będzie cząstkowe i nieefektywne – powiedział Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Do głównych wyzwań systemu współpracy międzynarodowej, przed którymi stają dziś prokuratury i organy ścigania wszystkich państw, jest określenie jurysdykcji poszczególnych państw oraz powszechne wykorzystanie darknetu oraz szyfrowania przekazywanych informacji.

Właśnie dlatego dzisiaj w czasie naszego spotkania zostaną przeprowadzone panele dotyczące tych dwóch zagadnień. Nie ma bowiem lepszej metody do wypracowania skutecznych metod zwalczania konkretnej kategorii przestępczości, niż wymiana doświadczeń między osobami, które z tą problematyką zmagają się w praktyce zawodowej. Natomiast transgraniczny charakter cyberprzestępczości wręcz wymusza międzynarodową współpracę między organami ścigania poszczególnych państw – podkreślił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

I Zastępca Prokuratora Generalnego wyraził głębokie przekonanie, że to zorganizowane przez Prokuraturę Krajową spotkanie przyczyni się do wypracowania mechanizmów niezbędnych do skutecznej walki z cyberprzestępczością, zarówno w zakresie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, jak i propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych.

Źródło: Prokuratura Krajowa

  • Komendant Główny Policji wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej cyberprzestępczości
  • Komendant Główny Policji wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej cyberprzestępczości
  • Komendant Główny Policji wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej cyberprzestępczości
  • Komendant Główny Policji wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej cyberprzestępczości
  • Komendant Główny Policji wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej cyberprzestępczości
  • Komendant Główny Policji wziął udział w międzynarodowej konferencji poświęconej cyberprzestępczości
Powrót na górę strony