Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Minęły dwa lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku

Data publikacji 11.10.2018

5 października 2018 r., minęły dwa lata od wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie kraju, w tym też na Dolnym Śląsku. Dzięki analizie zgłoszeń lokalnej społeczności, a wpłynęło ich ponad 83,3 tys., wiemy już, że spełnia ona swoje zadanie, a policjantom pozwala szybko i trafnie diagnozować oraz eliminować zagrożenia, co realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska oraz turystów.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to nowatorskie rozwiązanie z wykorzystaniem sieci Internet, które zostało opracowane przy znaczącym udziale obywateli. To właśnie mieszkańcy, podczas konsultacji społecznych założeń tego przedsięwzięcia, wskazywali swoje oczekiwania i potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa.

W wyniku tych spotkań powstała aplikacja składająca się z części statystycznej - prezentującej poziom zagrożenia wybranymi kategoriami przestępstw, wykroczeń, zdarzeń drogowych oraz mapa interaktywna umożliwiająca bezpośrednie działanie użytkownika na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Bezpłatny i anonimowy dostęp do aplikacji oraz ważna problematyka jaką jest bezpieczeństwo, spowodowały, że aplikacja cieszy się od samego początku funkcjonowania dużą popularnością. Niewątpliwie wpływ na taki poziom zainteresowania ma szybkie i rzeczowe podejmowanie działań przez Policję w celu weryfikacji naniesionego przez obywatela zagrożenia, a w przypadku jego potwierdzenia, skutecznej eliminacji.

Przekazane przez społeczeństwo spostrzeżenia w zakresie występujących zagrożeń skutkowały wieloma przedsięwzięciami, również podejmowanymi przez inne podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa, których efektem była eliminacja zagrożeń. Najwięcej zgłoszeń, które za pośrednictwem KMZB wpłynęło do dolnośląskiej Policji, to:

Nieprawidłowe parkowanie - 22076
Przekraczanie dozwolonej prędkości – 21805,
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 15771,
Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 4753,

W wyniku podejmowanych przez dolnośląskich funkcjonariuszy działań, zarówno na etapie weryfikacji zagrożeń jak i w trakcie ich eliminacji, wyegzekwowano przestrzeganie przepisów także w wielu innych obszarach,  których chociażby incydentalne występowanie miało istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Przypomnieć należy zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze sprawdzają każde zagrożenie. Następnie dokonywana jest pełna analiza ilości zgłoszeń w danym miejscu. W przypadku wielokrotnego ich potwierdzenia, patrole otrzymują do zadań stałych wytypowane rejony służbowe. Głównym celem działania policjantów w każdym przypadku jest całkowite wyeliminowanie zagrożeń dotyczących zakłócania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie naszego województwa.

Podkreślić też należy, że użytkownicy nie tylko włączają się w funkcjonowanie aplikacji poprzez nanoszenie zagrożeń, ale również zgłaszają potrzeby związane ze zmianami i rozwojem funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W efekcie tych postulatów, w lipcu 2017 r. dokonano ewaluacji projektu wprowadzając liczne udogodnienia takie jak: możliwość dodania opisu zagrożenia, załączenia zdjęć lub filmów, wskazania dnia tygodnia czy pory dnia występowania zagrożenia, czy też korzystania z wersji na urządzeniach mobilnych. Kolejne miesiące doświadczeń będą skutkować dodatkowymi zmianami, dzięki którym korzystanie z aplikacji będzie łatwiejsze.

Przypomnijmy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, obok programu „Dzielnicowy bliżej Nas” oraz reaktywacji posterunków Policji, to jeden z trzech filarów zmiany filozofii funkcjonowania polskiej Policji mającej na celu realne uspołecznienie jej działań.

 

(KWP we Wrocławiu / aj)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.39 MB)

Powrót na górę strony