Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca polsko – czeski projekt „Drugstop"

Data publikacji 18.10.2018

W Wałbrzychu odbyła się konferencja podsumowująca trzyletni polsko-czeski projekt flagowy „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Projekt dofinansowany ze środków unijnych, a partnerem wiodącym projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. W realizacji projektu po stronie polskiej uczestniczą również Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Katowicach, a po stronie czeskiej Komendy Wojewódzkie Policji w Hradec Kralove, Libercu, Pardubicach, Ołomuńcu i Ostrawie. Całkowita wartość projektu to blisko 2,5 miliona euro.

17 października 2018 roku w Wałbrzychu, odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca trzyletni polsko-czeski projekt flagowy „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Uczestnikami tego wydarzenia byli Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzyszof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Radosław Juźwiak oraz po stronie czeskiej Zastępca Komendanta Głównego Policji plk. Jaroslav Vild, Dyrektor Centralnego Biura Antynarkotykowego Policji Republiki Czeskiej brig. gen. Jakub Frydrych, Komendant Wojewódzki Policji w Hradec Kralove plk. David Fulka, Komendant Wojewódzki Policji w Libercu plk. Vladislav Husak, Komendant Wojewódzki Policji w Pardubicach plk. Jan Svejdar, Komendant Wojewódzki Policji w Ołomuńcu plk. Radovan Vojta, Komendant Wojewódzki Policji w Ostrawie plk. Radim Wita, a także funkcjonariusze policji, przedstawiciele organów samorządowych oraz inni zaproszeni goście. Całość spotkania uświetniła swoim występem Orkiestra Dolnośląskiej Policji.

Przypomnijmy, że partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu są:

po stronie polskiej:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

po stronie czeskiej:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
 • Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Wartość całego projektu, to 2 457 545,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 088 913,68 euro. Wartość projektu po stronie czeskiej 1 284 873,50 euro, wartość projektu po stronie polskiej 1 172 672,00 euro.

Zrealizowane przedsięwzięcie w sposób kompleksowy obejmuje kilka płaszczyzn dotyczących problematyki związanej z narkotykami. Pierwsza, to działania prewencyjne adresowane do rodziców i pedagogów, dzieci i młodzieży. Druga to szkolenia dla funkcjonariuszy z pogranicza Polski i Czech w zakresie prewencji i zwalczania przestępczości narkotykowej, a trzecia to zakup sprzętu specjalistycznego służącego do wykrywania i analizowania nielegalnych substancji. Łącznie 120 policjantów z Polski (60) i z Czech (60) zajmujących się ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej zostało przeszkolonych w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie. Ponadto 60 policjantów z Polski (30) i z Czech (30) uczestniczyło w szkoleniach mających na celu przygotowanie funkcjonariuszy do prowadzenia spotkań profilaktycznych.

Dotychczasowa współpraca jednostek uczestniczących w projekcie pozwoliła na zorganizowanie licznych spotkań, seminariów oraz hospitacji. Uczestniczyli w nich zarówno funkcjonariusze wydziału kryminalnego jak i prewencji, a ich celem było usprawnienie współpracy polsko-czeskiej poprzez wymianę doświadczeń z zakresu przeciwdziałania przestępczości narkotykowej.

Projekt „Drugstop” to pierwsze wspólne i tak duże przedsięwzięcie o szeroko zakrojonym oddźwięku społecznym, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

(KWP we Wrocławiu / kp)


 

 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
 • Konferencja podsumowująca projekt polsko – czeski „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”
Powrót na górę strony