Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Komendanta Głównego Policji w siedzibie Europolu w Hadze

Data publikacji 19.10.2018

W dniu 17 października 2018 r. Komendant Główny Policji, na zaproszenie Dyrektora Wykonawczego, Pani Catherine de Bolle, złożył wizytę w Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Europol. Wizyta stanowiła kolejny ważny punkt procesu zmierzającego do intensyfikacji współpracy polskiej Policji z Europolem, czego wyrazem była także wizyta Pani Dyrektor Europolu w Polsce w trakcie obchodów Święta Policji.

Zarówno pani Dyrektor Europolu jak i Komendant Główny Policji wyrazili zadowolenie ze dotychczasowej współpracy, dostrzegając jednocześnie potencjał dla jej rozwoju, oparty na promowaniu innowacyjnych rozwiązań i form współpracy, wpisujących się w przyszłe strategie Europolu.

W trakcie rozmowy Pan Komendant zadeklarował udział polskiej Policji w projekcie pilotażowym mającym na celu integrację sprawdzeń w bazach krajowych i bazach Europolu w związku z prowadzonymi sprawami kryminalnymi. Ponadto, Pani Dyrektor Europolu z zadowoleniem i entuzjazmem przyjęła propozycję Szefa polskiej Policji dotyczącą podjęcia prac nad udostępnieniem systemu „FAVI” CLKP w ramach Platformy Ekspertów Europolu, dziękując za wysoki poziom zaangażowania Polski w promowanie wspólnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa. Podczas spotkania poruszono również perspektywę dalszego wzmocnienia Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu.

Obecność Pana Komendanta w Europolu uświetniła także uroczystość obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowaną przez polską społeczność obecnych i byłych funkcjonariuszy Policji w Agencji. Udział w przyjęciu wziął również Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny RP w Królestwie Niderlandów, Pan Marcin Czepelak. Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Europolu. Pan Komendant Główny Policji, jako gość honorowy, podkreślił szczególną wartość wolności dla Polaków, o którą nieustannie dbają i w której pielęgnowanie wpisuje się także służba w Policji. W przemówieniu okolicznościowym Pan Ambasador podkreślił trudną drogę naszego narodu do wolności oraz radość z jej odzyskania. Uroczystość prowadzona była przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Europolu, Pana mł. insp. w stanie spoczynku Radosława Ostoję-Domaradzkiego i zgromadziła szerokie grono przedstawicieli wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

W trakcie przyjęcia miała miejsce akcja charytatywna na rzez Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach oraz Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” dla zwierząt kończących pracę w służbach mundurowych. W ramach tego szczytnego celu przeprowadzono specjalną licytację przedmiotów przekazanych przez Pana Komendanta, która zakończyła się dużym sukcesem.

W trakcie całego wydarzenia prezentowano w formie multimedialnej historię Polski, a uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy zdjęć z kalendarza policyjnego.

Panu Komendantowi towarzyszyła Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Pani mł. insp. Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP / ig)

  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w siedzibie Europolu w Hadze
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w siedzibie Europolu w Hadze
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w siedzibie Europolu w Hadze
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w siedzibie Europolu w Hadze
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w siedzibie Europolu w Hadze
Powrót na górę strony