Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji

Data publikacji 26.10.2018

W dniach 25 - 26 października br. w Warszawie odbyła się dwudniowa wizyta studyjna przedstawicieli RAN, współorganizowana przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Była ona poświęcona tematyce zapobiegania chuligaństwu, w tym na stadionach, oraz radykalizacji zachowań.

Radicalization Awareness Network (RAN) działa pod auspicjami Komisji Europejskiej, a celem jej funkcjonowania jest przeciwdziałanie ekstremizmowi oraz wspieranie działań państw członkowskich Unii Europejskiej, mające na celu zapobieganie wszelkim rodzajom radykalizacji zachowań obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem radykalizacji, która może prowadzić do ekstremizmu oraz aktów terrorystycznych. Sieć RAN łączy kluczowych partnerów zaangażowanych w opisywane działania na obszarze UE, takich jak pracowników socjalnych, liderów młodzieżowych, naukowców, a przede wszystkim Policję, współpracującą ze społecznościami najbardziej zagrożonymi tym zjawiskiem.

W odbywającej się w Warszawie wizycie studyjnej, wzięło udział 16 gości z RAN, w tym przedstawiciele policji państw unijnych, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, specjaliści ds. zapobiegania terroryzmowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Z ramienia gospodarzy udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Biura Prewencji KGP, na czele z jego Dyrektorem, mł. insp. Robertem Kumorem, przedstawiciel Głównego Sztabu Policji KGP, reprezentant Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W wizycie udział wzięli także nasi partnerzy z organizacji pozarządowych, które realizują zadania w obszarze zapobiegania radykalizacji, w tym z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa, przedstawiając zagadnienia związane z radzeniem sobie w warunkach polskich z chuligaństwem, ekstremizmem i radykalizmem.

Spotkanie było okazją do podzielenia się na forum ekspertów europejskich polskim dorobkiem i rozwiązaniami, ale także rozwiązaniami w innych krajach Unii Europejskiej. Prelegenci mogli zaprezentować, jako przykłady tzw. dobrych praktyk, założenia realizowanych i sprawdzonych programów profilaktycznych mających na celu kształtowanie właściwych postaw na stadionie i edukację młodych ludzi w tym zakresie.

Praktycznym aspektem wizyty była wycieczka po Stadionie Narodowym, realizowana pod hasłem monitorowanie i edukacja przeciw ekstremizmowi, podczas której nasi europejscy goście mogli zapoznać się z przyjętymi rozwiązaniami w tym zakresie.

(Biuro Prewencji KGP / mw / foto: Marek Krupa Gabinet KGP)

  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli grupy roboczej RAN POL sieci RAN w zakresie zapobiegania chuligaństwu i radykalizacji
Powrót na górę strony