Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięć o żołnierzu wyklętym

Data publikacji 30.10.2018

W Namysłowie na cmentarzu komunalnym odsłonięto symboliczny grób płk. Mariana Pilarskiego ps. "Jar". To żołnierz Wojska Polskiego, którego w 1952 roku zgładzono za działalność antykomunistyczną. W uroczystościach uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie nadkom. Andrzej Ostrycharczyk wraz z zastępcą podinsp. Józefem Chudobą.

29 października, w Namysłowie odbyły się uroczystości upamiętnienia i pochówku żołnierza Wojska Polskiego, oficera Związku Walki Zbrojnej, płk. Mariana Pilarskiego, pseudonim „Jar”. Za działalność antykomunistyczną został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i zgładzony w marcu 1952 roku. Ciało oficera pochowano w bezimiennej mogile.

Dopiero w 2017 roku odnalezione szczątki złożono w krypcie bazyliki na Lubelszczyźnie. Pośmiertnie został awansowany do stopnia pułkownika WP i odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na namysłowskich uroczystościach obecni byli przedstawiciele władz centralnych, posłowie RP, wojsko i rodzina zmarłego. Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta wraz z kierownictwem namysłowskiej Policji i pocztem sztandarowym.

Urna w asyście honorowej Wojska Polskiego, została złożona w symbolicznym grobie na cmentarzu komunalnym. Tam odsłonięto również pamiątkową tablicę.

  • Pamięć o żołnierzu wyklętym
  • Pamięć o żołnierzu wyklętym
  • Pamięć o żołnierzu wyklętym
  • Pamięć o żołnierzu wyklętym
  • Pamięć o żołnierzu wyklętym
Powrót na górę strony