Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej

Data publikacji 13.11.2018

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej. Była to także okazja do wręczenia medali resortowych. Wręczyli je sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Na uroczystości obecni byli także dyrektor generalny projektów i operacji Marszu Żywych Aharon Tamir, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Robert Stachera, Jego Ekscelencja Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego Jerzy Pańkowski oraz zaproszeni goście.

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest 11 listopada corocznie od 2000 r. Jego myślą przewodnią jest podkreślenie znaczenia służby cywilnej i administracji państwowej. W Policji, od 2009 r. obchodzony jest w tym dniu Dzień Pracowników Cywilnych, a uroczystości przypadające tego dnia są okazją do wyróżnienia pracowników za ich rzetelną pracę i przyczynienie się do lepszej pracy urzędów administracji rządowej w kraju.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz dnia 9 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - 160 osób, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - 784 osoby, a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - 309 osób.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2018 r. o nadaniu odznaki w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Złotą Odznaką Zasłużony Policjant odznaczono - 20 osób, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant - 74 osoby, a Brązową Odznaką Zasłużony Policjant - 280 osób.

Za wybitną codzienną postawę zarówno prywatną jak i zawodową oraz zaangażowanie we współpracę z Policją, decyzją szefa MSWiA Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji odznaczony został zastępca światowego przewodniczącego międzynarodowego Marszu Żywych, dyrektor generalny projektów i operacji Marszu Żywych Aharon Tamir.

Decyzją ministra SWiA z dnia 11 lipca 2018 r. oraz dnia 9 listopada 2018 r. za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczonych zostało Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji – 7 osób, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji – 19 osób, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji – 97 osób.

Komendant Główny Policji z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dnia Służby Cywilnej wyróżnił nagrodami uznaniowymi 36 członków korpusu służby cywilnej oraz 21 pracowników Policji.

Podziękowania i gratulacje wyróżnionym złożył sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, która zagrała wiązankę pieśni patriotycznych.

(BKS KGP, Zdj. Andrzej Chyliński)

 

 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
 • Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej
Powrót na górę strony