Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktywne pokazy cieszą się coraz większym zainteresowaniem

Data publikacji 15.11.2018

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi jest inicjatorem aktywnych pokazów współrealizowanych z kandydatami do służby w Policji. W każdą środę policyjni instruktorzy udzielają wskazówek oraz nadzorują możliwość sprawdzenia się kandydatów na torze sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej to pierwszy element kwalifikacyjny do służby w Policji. Aby został on zaliczony kandydat musi poprawnie pokonać tor przeszkód, w czasie nie przekraczającym 1,41 min. Od poprawnego zaliczenia tego etapu zależy czy kandydat będzie brał dalszy udział w pozostałych elementach rekrutacji. Tor przeszkód jest specjalistycznie skonstruowany, aby go poprawnie pokonać w dobrym czasie należy się do niego przygotować kompleksowo. Poszczególne elementy toru to nacisk na pracę konkretnych partii ciała przez kilka ćwiczeń w szybkim tempie. Bardzo ważne jest trenowanie przez kandydatów poszczególnych elementów, aby przede wszystkim móc wykonać je poprawnie technicznie. Jednak istotne jest także to, by przed egzaminem chociaż raz sprawdzić się i pokonać cały tor przeszkód w jak najlepszym czasie.

Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kandydatów do służby w Policji i umożliwia im wzięcie udziału w aktywnym pokazie, czyli treningu pod okiem policyjnego Instruktora. Kandydaci do służby w Policji zaraz po złożeniu dokumentów mogą skorzystać z takich zajęć. Treningi kandydatów pod okiem Instruktorów z KWP w Łodzi odbywają się w środy na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Warunkiem udziału w takich zajęciach jest złożenie dokumentów do służby w Policji w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Łodzi oraz wyrażenie chęci do udziału aktywnym pokazie.

Przypominamy, że do służby w Policji dokumenty można składać przez cały rok. Procedura rekrutacji kandydata do służby w Policji i przejście przez wszystkie etapy to proces trwający od dwóch do trzech miesięcy. Ostatnie w tym roku kalendarzowym wcielenie nowych funkcjonariuszy w szeregi Policji przewidziane jest w naszym garnizonie na dzień 27 grudnia 2018r.

Polecamy

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/szczegoly-testu-s/25748,Szczegolowy-przebieg-testu-sprawnosciowego.html?sid=24e41f0c86513690f4dd4a9317cf6728

mł. insp. Joanna Kącka

  • Kandydaci do służby podczas ćwiczeń.
  • Kandydaci do służby podczas ćwiczeń.
  • Kandydaci do służby podczas ćwiczeń.
Powrót na górę strony