Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 15.11.2018

15 listopada 2018 roku w komendach wojewódzkich Policji we Wrocławiu, Opolu i Lublinie odbyła się uroczystość ślubowania nowych funkcjonariuszy przyjętych do służby. Szeregi Policji zasiliło 56. nowych policjantek i policjantów. Po ukończeniu szkolenia podstawowego, trafią oni do komend, komisariatów i innych jednostek na terenie swoich województw.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 15 listopada 2018 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 19 policjantów, w tym 2 policjantki. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło już 206 funkcjonariuszy.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - nadinsp. Jarosław Kaleta złożył gratulacje i życzył sukcesów 8 nowo przyjętym policjantom garnizonu opolskiego. Na uroczystości obecni byli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu - insp. Adam Tychowicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu - insp. Rafał Stanisławski oraz komendanci jednostek terenowych, do których trafią młodzi policjanci.

Policjantki i policjantów powitał w szeregach lubelskiego garnizonu insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe. W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło 26 mężczyzn i 3 kobiety.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc zwracając się do nowych funkcjonariuszy podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Nowym stróżom prawa życzył długiej służby i kariery oraz spotkania na zawodowej drodze przychylnych sobie ludzi. Komendant skierował też słowa do przybyłych na tę uroczystość rodzin młodych policjantów, prosząc ich o zrozumienie trudów tego zawodu i niesienie im wsparcia.

Teraz nowych funkcjonariuszy czeka półroczne szkolenie podstawowe. Po jego zakończeniu, policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych w swoich województwach.

Podczas zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie z okazji Święta Służby Cywilnej wyróżnił 54 pracowników cywilnych lubelskiego garnizonu Policji. Wręczając wyróżnionym okolicznościowe adresy, podziękował za rzetelność i sumienność wykonywanej przez nich pracy, podkreślając, że bez pracowników cywilnych Policja  nie byłaby w stanie sprawnie i efektywnie funkcjonować. Dzisiejsza uroczystość była także okazja do tego, aby wręczyć także nagrody dla zwycięzców „Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”. Puchary otrzymali: za zajęcie I miejsca – asp. szt. Jerzy Kurzyna z KPP w Biłgoraju, za zajęcie II miejsca – asp. szt. Mariusz Serafin z KPP w Kraśniku, za zajęcie III miejsca- asp. Grzegorz Kusaj z KMP w Lublinie. Puchary dla laureatów turnieju wręczył zwycięzcom insp. Robert Szewc - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie oraz jego zastępcy.

(KWP we Wrocławiu, KWP w Opolu, KWP w Lublinie / mm / mw)

 • KWP we Wrocławiu

 • policjanci z komendantem po ślubowaniu
 • ślubowanie policjantów
 • komendant gratuluje nowoprzyjętym
 • ślubowanie policjantów
 • ślubowanie policjantów
 • KWP w Opolu

 • nowi policjanci i kadra po ślubowaniu
 • komendant gratuluje policjantom
 • nowi policjanci
 • kadra jednostki
 • policjanci podczas uroczystości
 • KWP w Lublinie

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
Powrót na górę strony