Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dęby Pamięci” i ich Bohaterowie

Data publikacji 19.11.2018

W ramach społecznego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” uhonorowano pamięć pięciu Bohaterów Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość poświęcenia „Dębów Pamięci” i tablic imiennych Bohaterów została zorganizowana przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich, Parafię pw. Bożego Ciała w Jarosławiu oraz społeczność jarosławskich szkół. Wzięli w niej udział między innymi policjanci, żołnierze, strażacy, a także przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i wojewódzkich. Przy pamiątkowych tablicach złożono kwiaty, zapłonęły znicze.

W piątek w Jarosławiu, na palcu kościelnym jarosławskiej kolegiaty pw. Bożego Ciała - policjanci, żołnierze, strażacy, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, duchowieństwa, parlamentarzyści, członkowie Fundacji Zielińskich i Rodziny Katyńskiej, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy, uczcili pamięć Bohaterów Zbrodni Katyńskiej - ppłk. Kazimierza Wojtara, mjr. Eugeniusza Romacha, kpt. Tadeusza Mariana Wiszniewskiego, por. Stanisława Badowicza i kom. Policji Państwowej Romana Wawrzyńca Aftowicza.

Uroczystości upamiętniające Bohaterów Zbrodni Katyńskiej rozpoczęły się mszą św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała i zostały poprzedzone krótkim programem patriotycznym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. Następnie uczestnicy przeszli na plac kościelny, gdzie odśpiewano hymn państwowy, odsłonięto i poświęcono imienne tablice i „Dęby Pamięci”. Tablicę pamiątkową Komisarza Policji Państwowej Romana Wawrzyńca Aftowicza odsłonił między innymi Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu młodszy inspektor Mariusz Rabka.

Uczniowie odczytali życiorysy pięciu zamordowanych żołnierzy i policjanta związanych z ziemią jarosławską. Po Apelu Podległych i Salwie Honorowej, przybyłe na uroczystość delegacje złożyły przy tablicach pamiątkowych wieńce i wiązanki.

  • Foto KPP Jarosław
  • Foto KPP Jarosław
  • Foto KPP Jarosław
  • Foto KPP Jarosław
  • Foto KPP Jarosław
  • Foto KPP Jarosław
  • Foto KPP Jarosław
  • Foto KPP Jarosław
  • Foto KPP Jarosław
Powrót na górę strony