Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Transgraniczne procedury współdziałania jednostek policji na terenie euroregionu Pomerania

Data publikacji 20.11.2018

KWP w Szczecinie w ramach programu INTERREG VA realizowała projekt pn.„Transgraniczne procedury współdziałania jednostek policji na terenie euroregionu Pomerania” . Podjęte działania promocyjne przyczyniły się do podniesienia zaufania i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa do policji obu krajów u mieszkańców regionu, jak i przebywających turystów. Ponadto projekt przyczynił się do skuteczniejszego zwalczania przestępczości transgranicznej w regionie.

 

 

W ramach projektu podjęto działania na terenie Euroregionu Pomerania z partnerami mobilnej jednostki  Meklemburgii-Pomorza, podlegającej pod Urząd Kryminalny Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Działania te mają na celu ćwiczenie mi.in.  pomocy przedmedycznej, opanowania kryzysowych sytuacji na pasie transgranicznym oraz wykształcenie współpracy pomiędzy jednostkami policji obu krajów.
W tym celu  zorganizowano trzydniowe ćwiczenia z zakresu procedur współdziałania jednostek policji transgranicznej z udziałem przedstawicieli Policji z MEK M-V, służb kryminalnych   KWP w Szczecinie, KWP w Gorzowie Wlkp. oraz  służb kryminalnych  KWP z Wrocławia.

W ramach wspólnie realizowanego projektu  odbyły się spotkania, składające się z części teoretycznej i praktycznej:
Część teoretyczna obejmowała symulację wspólnego ćwiczenia oraz omówienie scenariusza działania transgranicznego. Ponadto eksperci z zakresu  procedur współdziałania  z pionem służb kryminalnych KWP Wrocław omówili  realizacji zadań w zakresie procedur współdziałania .
Natomiast część praktyczna to ćwiczenie z zakresu  transgranicznej procedury, które odbyło się po obu stronach granicy na terenie Euroregionu Pomerania.

W ramach ćwiczeń odbyła się m.in. transgraniczna procedura działania służb po obu stronach granicy, przepływ informacji oraz szkolenie z  pomocy przedmedycznej. Na zakończenie odbyło się podsumowanie działań praktycznych i ich analiza. Realistyczny charakter ćwiczeń wymagał również wyposażenia funkcjonariuszy w apteczki i zestawy OSP R-1(szkolenie z  pomocy przedmedycznej).

W następstwie projektu nastąpiła intensywna wymiana doświadczeń pomiędzy policjantami z jednostek polskich i niemieckich. Współpraca naszych instytucji zacieśnia się od wielu lat na różnorodnych płaszczyznach: kryminalnej, profilaktycznej, jak i zwalczania transgranicznej przestępczości kryminalnej.

Projekt zintensyfikował współpracę polskich i meklemburskich jednostek policji, wzmocnił wzajemne zaufanie, wypracował i sprawdził przepływ informacji w trakcie realizacji działań transgranicznych, częściowo zlikwidował barierę językową.

Grupę docelową stanowili policjanci pionu służb kryminalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz jednostki mobilnej techniki operacyjnej Meklemburgii-Pomorza Przedniego .
Kształcenie umiejętności współpracy pomiędzy partnerami projektu podniósł poziom przygotowania funkcjonariuszy obu krajów do realizacji zadań w zakresie procedur transgranicznych.  

Wypracowano sposoby komunikacji pomiędzy stronami, które przyczynią się do efektywniejszej pracy obu grup, co pozwoli na utrzymanie rezultatów projektu.


Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie na ręce Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej złożył pisemne podziękowania dla st. sekc. Artura Orłowskiego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Świnoujściu JRG 1 za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.


Ewa Maślana/AG

 

  • Transgraniczne procedury współdziałania jednostek policji na terenie euroregionu Pomerania
  • Transgraniczne procedury współdziałania jednostek policji na terenie euroregionu Pomerania
  • Transgraniczne procedury współdziałania jednostek policji na terenie euroregionu Pomerania
Powrót na górę strony