Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „Prawa, Równość i Program Obywatelski”

Data publikacji 21.11.2018

W związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.: „Rights, Equality and Citizenship Programme” wczoraj rano rozpoczęło się czterodniowe seminarium w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pt.: „Efektywna Policja - Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy”. Konferencję otworzył koordynator projektu Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut witając między innymi przedstawicieli policji z Litwy, Łotwy oraz Niemiec.

Głównym założeniem projektu przedstawionego przez koordynatora Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji Olgę Czuba-Czubiak a nawiązującego do programu Unii Europejskiej, którego realizacja zaplanowana została na lata 2018-2019 jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona jej ofiar oraz świadków takiej przemocy przed osobami, które ją stosują.

Seminarium pt.: „Efektywna Policja – Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy”, które rozpoczęło się wczoraj podzielone zostało na 4 dni. Każdego dnia podczas prezentacji multimedialnych i dyskusji poruszane będą odrębne zagadnienia nawiązujące do tematu konferencji. W programie jest też wizyta w siedzibie Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego. W seminarium udział biorą delegacje policji z Litwy, Łotwy oraz Niemiec.

Koordynatorem projektu z ramienia KSP jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut. Poszczególne bloki tematyczne na podstawie przygotowanych przez siebie prezentacji przybyłym na konferencję gościom prezentować będą naczelnicy poszczególnych wydziałów KRP Warszawa I oraz przedstawiciel zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

W ramach programu dla policjantów realizujących jego założenia w codziennej służbie zarówno na terenie działania KSP jak i w krajach partnerskich uczestniczących w konferencji zakupiony został sprzęt komputerowy, elektroniczny oraz podstawowe wyposażenie do udzielania pomocy przedmedycznej. 

ea/rsz

  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
  • Śródmiejscy policjanci zaangażowali się w realizację programu UE pn. „ Prawa, Równość i Program Obywatelski”
Powrót na górę strony
Polska Policja