Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczenie logistyczne Szczytu Klimatycznego COP 24

Data publikacji 23.11.2018

W dniach 3-14 grudnia w Katowicach trwać będzie Szczyt Klimatyczny COP 24. Weźmie w nim udział nawet 30 tysięcy gości z blisko 200 krajów. Policja od wielu miesięcy prowadzi wszechstronne przygotowania do zabezpieczenia tego wydarzenia, a skala przedsięwzięcia jest ogromna. Około 8 tys. policjantów ze Śląska i spoza województwa zadba o bezpieczeństwo podczas Szczytu Klimatycznego. Faza przygotowania „zaplecza” dla mundurowych jest na ostatniej prostej– dzięki temu zapewnione będą odpowiednie warunki bytowe dla policjantów pełniących służbę w ramach zabezpieczenia COP 24.

Policyjne przygotowania do COP 24 obejmują nie tylko wszechstronną organizację zabezpieczenia tego wydarzenia. Pamiętać należy, że Szczyt Klimatyczny to wydarzenie ogromnej rangi, w którym udział weźmie prawie 30 tys. gości z blisko 200 krajów. Rodzi to potrzebę zaangażowania w zabezpieczenie tego przedsięwzięcia znacznych sił policyjnych. W zabezpieczeniu szczytu klimatycznego w Katowicach udział weźmie około 5 tys. policjantek i policjantów, a na całym Śląsku 8 tys. funkcjonariuszy. Będą to mundurowi zarówno z garnizonu śląskiego, jak również z innych województw. Niezmierne ważne jest, zapewnienie policjantom odpowiednich warunków bytowych czyli zakwaterowania i wyżywienia.

Policjanci na co dzień pełniący służbę poza woj. śląskim, a skierowani do zabezpieczenia, zostaną zakwaterowani w hotelach. Stróże prawa będą mieli również zapewnione pełne wyżywienie. Informacje formalne dotyczące zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy zostały zawarte w zamówieniu publicznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, które jest opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Katowicach. Po otrzymaniu ofert na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy Policji, skierowanych do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego”, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach powołana została komisja kontrolna. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziału Zaopatrzenia KWP, Wydziału Sztab Policji KWP, OPP w Katowicach oraz NSZZP Policjantów. Komisja dokonuje sprawdzeń standardów świadczonych usług hotelarskich oraz obiektów wskazanych w ofertach wybranych do realizacji zamówienia. Akceptację komisji uzyskały do chwili obecnej hotele z terenu woj. śląskiego i małopolskiego. Kilka ofert zostało natomiast odrzuconych, z uwagi na brak pełnej realizacji wymagań zawartych w zamówieniu publicznym lub z powodu ogólnego wizerunku hotelu. Komisja w dalszym ciągu prowadzi wizytacje kolejnych punktów usług hotelarskich. Obiekty te poddane są również kontroli przez Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniach pełnienia służby 2 posiłki mundurowi otrzymają w hotelach, a 1 z posiłków będzie udzielany na służbie. W odległości maksymalnie 5 km od centrum COP 24 zlokalizowane będzie miejsce, w którym w ogrzanej sali i w odpowiednich warunkach funkcjonariusze w trakcie służby będą mogli spożyć ciepły posiłek. W miejsce to mundurowi będą przewożeni w trakcie przerwy w służbie. Żaden z posiłków nie będzie tzw. „suchym prowiantem”. Ponadto policjanci z garnizonu śląskiego, którzy co najmniej 4 h czasu służby pełnić będą  „w terenie”, również otrzymają ciepły posiłek na zasadach określonych powyżej.

Grafiki służby planowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a za nadgodziny wypracowane przez policjantów w czasie COP24 wypłacone zostanie odpowiednie wynagrodzenie.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W dniach 3-14 grudnia 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach.

Powrót na górę strony