Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Data publikacji 23.11.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to temat wojewódzkiej ewaluacyjnej debaty społecznej, która odbyła się w Uniwersytecie Gdańskim. Organizatorem debaty byli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan oraz Prorektor ds. kształcenia UG dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny UG.

21 listopada 2018 roku, w godz. 15:30 – 17:00, w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pomorscy policjanci spotkali się ze słuchaczami Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wojewódzkiej ewaluacyjnej debacie społecznej poświęconej bezpieczeństwu seniorów.

W trakcie spotkania, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku, mł. insp. Iwona Kuczyńska, która była moderatorem debaty, omówiła działania Policji, podjęte po debacie wyjściowej, ukierunkowane na zapobieganie przestępstwom dokonywanym na osobach starszych metodą tzw. „na wnuczka”, „na policjanta” oraz pochodnymi.

Następnie głos zabrała pani Anna Dobrzyn z Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Gdyni, która przedstawiła uczestnikom debaty temat zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa, a pan Marek Maciejewski z Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Gdańsku przybliżył seniorom kwestię bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowych. Głos zabrał także policyjny psycholog, nadkom. Wojciech Ciszewski z Wydziału Psychologów KWP w Gdańsku. Debata była także okazją do przypomnienia sposobu działania aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję. Słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykazali się dużą aktywnością i zadali dużo pytań, na które prelegenci udzielili wyczerpujących odpowiedzi.

(KWP w Gdańsku / mw)

 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”
Powrót na górę strony