Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania społeczna pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać!”

Data publikacji 26.11.2018

W siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie ochrony seniorów przed oszustwami. Tym samym uruchomiona została kampania społeczna „Seniorze, nie daj się oszukać!”.

Sygnatariuszami porozumienia są: gen.insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, Marek Niechciał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prof. Gertruda Uścińska Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Aleksandra Hadzik Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W 2017 roku na terenie Polski popełniono ponad 40 tysięcy przestępstw na szkodę osób starszych (65+). Były to przede wszystkim: kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem oraz oszustwa. Wśród metod działania sprawców oszustw jednym z najbardziej znanych jest oszustwo na tzw. „wnuczka” lub „policjanta”. Jednak w ostatnim czasie coraz częściej mówi się także o nadużyciach przy zawieraniu różnego rodzaju umów. Mogą to być umowy podpisywane na pokazach dedykowanych głównie seniorom, ale również umowy na dostarczanie mediów czy usług telefonicznych, które bywają zawierane w mieszkaniach. Niestety okazuje się, że oferujący takie usługi są oszustami. Wykorzystują starsze osoby doprowadzając je do podpisania niekorzystnych umów. Takie działania mogą wypełniać znamiona przestępstwa.

Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości w tym zakresie. Kampania tworzona wspólnie przez instytucje mające na co dzień kontakt osobami starszymi ma w tym pomóc. Na jej potrzeby zostało przygotowanych przez UOKiK 350 tysięcy sztuk bezpłatnych informatorów oraz 3 tysiące plakatów. Materiały te będą dystrybuowane podczas spotkań przedstawicieli wymienionych instytucji z seniorami oraz dostępne w siedzibach ZUS i KRUS, czyli miejscach często odwiedzanych przez seniorów.

(KGP / foto: J.Herok "Policja 997")

  • "Seniorze nie daj sie oszukać" - sygnatariusze porozumienia
  • "Seniorze nie daj się oszukać" - komendant główny policji podpisuje porozumienie
  • "Seniorze nie daj się oszukać" - komendant główny policji wymienia się dokumentami z pozostałymi sygnatariuszami
  • "Seniorze nie daj się oszukać" - sygnatariusze porozumienia prezentują dokument
  • "Seniorze nie daj się oszukać" - sygnatariusze porozumienia rozmawiają po akcie podpisania
  • "Seniorze nie daj się oszukać" - prezentacja ulotek i plakatów
  • "Seniorze nie daj się oszukać" - plakat 1
  • "Seniorze nie daj się oszukać" - plakat 2
  • "Seniorze nie daj się oszukać" - plakat 3
Powrót na górę strony
Polska Policja