Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada robocza kierownictwa małopolskiej Policji wraz przedstawicielami innych służb biorących udział w zabezpieczeniu COP24

Data publikacji 28.11.2018

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada robocza dotycząca stanu przygotowań do zabezpieczenia konferencji ONZ COP 24. Naradę poprowadził Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak. W spotkaniu uczestniczyli dowódcy poszczególnych odcinków policyjnej podoperacji, przedstawiciele ABW, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej, a także naczelnicy wydziałów KWP w Krakowie.

Podczas spotkania I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak podsumował wielomiesięczne przygotowania policjantów do szczytu klimatycznego. W czasie odprawy omówiono kwestie zabezpieczenia pobytu uczestników konferencji w Małopolsce pod kątem m.in. sztabowym, logistycznym czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy z dowódców odcinka podoperacji zameldował Generałowi gotowość do działań.

W naradzie uczestniczyła również Komendant PSG w Krakowie-Balicach ppłk Katarzyna Jurkowska, przedstawiciele ABW oraz Straży Pożarnej w Krakowie, którzy omawiali swoje zadania związane z zabezpieczeniem szczytu klimatycznego jak również deklarowali ścisłe współdziałanie z małopolską Policją w granicach swoich kompetencji.

(KWP w Krakowie / kp)

 

  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
  • uczestnicy narady
Powrót na górę strony