Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OGÓLNOPOLSKIE MANEWRY POSZUKIWAWCZO – RATOWNICZE "NADZIEJA 2018"

Data publikacji 30.11.2018

Policjanci, strażacy, ratownicy i leśnicy doskonalili swoje umiejętności podczas ćwiczeń poszukiwawczych. Blisko 150 osób w pozorowanej sytuacji miało zadanie odnalezienia osoby poszukiwanej i reakcji na wypadek z udziałem statku powietrznego biorącego udział w poszukiwaniach pod Nowogrodem.

Wczoraj policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z ratownikami z grupy "Nadzieja" zorganizowali ćwiczenia mające na celu skoordynowanie działań poszukiwawczych w sytuacji zaginięcia osoby. Dodatkowym elementem zaskoczenia, który miał na celu sprawdzenie współdziałania wszystkich służb biorących udział w ćwiczeniach był pozorowany wypadek statku powietrznego. ten element wiązał się z zaangażowaniem do akcji ratowniczej specjalistycznych jednostek i ciągłego koordynowania zarówno poszukiwań osoby zaginionej jak też akcji ratowniczej w związku z katastrofą. W działaniach zakończonych po północy wzięli funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Państwowej Straży Pożarnej,  Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 9 oddziałów Grupy Ratowniczej Nadzieja i zespół leśników ze Straży Leśnej.

Powrót na górę strony