Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencje policjantów i studentów

Studenci Akademii Pomorskiej jako pozoranci podczas interwencji policyjnych. W ten sposób młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku uczestniczą w zajęciach z taktyki interwencji. Wszystko po to, by jak najpełniej odzwierciedlić warunki realnego działania.

Podczas zajęć z taktyki interwencji w roli pozorantów wystąpili studenci III. roku kierunku „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Wspólne zajęcia są możliwe dzięki porozumieniu o współpracy podpisanemu przez Komendanta Szkoły Policji w Słupsku i Rektora Akademii Pomorskiej.

Studenci uczestniczący w policyjnych zajęciach realizują podczas swoich wykładów akademickich cykl zajęć zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji i Rektorów polskich szkół wyższych. Zatwierdzony porozumieniem program, pozwoli absolwentom studiów wstępującym do Policji uczestniczenie w skróconym szkoleniu zawodowym podstawowym.
Taka sytuacja jest możliwa, gdyż część zagadnień, zrealizowana była wcześniej w uczelni. Końcowy egzamin na zakończenie skróconego szkolenia, jest jednak taki sam, jak dla policjantów przechodzących cały kurs w pełnym wymiarze czasu.

Dla policjantów przeprowadzających interwencję, obecność „realnych” cywili jest dodatkowym utrudnieniem, gdyż zazwyczaj rolę pozorantów pełnią ich koledzy i koleżanki z plutonu.
Policjanci podczas zajęć mieli również możliwość przeprowadzenia interwencji wobec studenta poruszającego się na wózku inwalidzkim. Zarówno dla studenta, jak i policjantów z patrolu było to wyjątkowe doświadczenie. Ponieważ interwencje wobec osób z niepełnosprawnością ruchową są wyjątkowo wymagające.

Po zakończonych zajęciach w zgodnej ocenie, zarówno studentów, jak i interweniujących policjantów, podkreślano, że taka forma zajęć praktycznych daje obu stronom wiele dodatkowych doświadczeń, niedostępnych podczas klasycznej symulacji.
Studentom uczestniczącym w zajęciach pomoże to w lepszym opanowaniu wybranych zagadnień prewencji, a policjantom da dodatkowe doświadczenia taktyczne podczas przeprowadzanie interwencji.

Powrót na górę strony