Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy

Data publikacji 05.12.2018

4 grudnia 2018 r., w Teatrze Muzycznym “Capitol” odbyła się uroczysta gala podsumowująca XX-letnią współpracę Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu i Ochotniczych Hufców Pracy. Do udziału w uroczystości zaproszono również: Wojewodę Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektor DODN. Młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy przygotowała program artystyczny, a uroczystość zakończyła się koncertem wokalistki Alicji Janosz.

20 lat temu, w 1998 r., policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy wspólnie ustalili zakres współpracy między jednostkami, polegający na kształceniu młodzieży OHP z zakresu bezpieczeństwa.  Na wspólnym forum wypracowano zadania dla poszczególnych komend,. Dzięki temu przedsięwzięciu zorganizowano I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Policji pn. „Razem Bezpieczniej”.

W ciągu kolejnych lat postanowiono rozszerzyć zakres współpracy i szkolenia, w wyniku czego, w 2004 r. podpisano oficjalne Porozumienie między Komendantem Wojewódzkim Policji – mł.insp. Andrzejem Matejukiem, a Dolnośląskim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy – Bolesławem Sochą. Na mocy ww. dokumentu policjanci z całego Dolnego Śląska rozpoczęli edukację dzieci i młodzieży OHP. Każdego roku w powiatach woj. dolnośląskiego policjanci przygotowują uczestników OHP do konkursu wiedzy o Policji. Podczas zajęć młodzież, oprócz nauki, ma możliwość przebywać z funkcjonariuszami Policji oraz nauczyć się zasad bezpieczeństwa.

Niezwykle istotną w edukacji młodzieży OHP, jest zasada „uczenie się, to coś więcej niż siedzenie w klasie”. Nauka ta wykracza poza ramy teoretyczne. W związku z tym, policjanci wspierają ogólne i kompleksowe podejście do uczenia się, które obejmuje cały szereg różnych metod i warunków nauki – duży nacisk kładziony jest na wiedzę praktyczną. Funkcjonariusze uczą młodzież, jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych i problemowych. Poprzez współpracę i szkolenia, mobilizują uczestników do rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy o świecie, wiedzy o morałach i normach społecznych. Zajęcia dają również możliwość wymiany doświadczeń, poznania środowisk rodzinnych młodzieży, ich problemów oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

We wtorek (4 grudnia 2018 r.), w Teatrze Muzycznym “Capitol”, odbyła się uroczysta gala podsumowująca 20 – letnią współpracę Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Dyrektor DODN. Młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy przygotowała program artystyczny. Były to występy muzyczne oraz scenki rodzajowe dot. przemocy w rodzinie (w związku z trwającymi Dniami Białej Wstążki przeciwko przemocy wobec kobiet).  Uroczystość zakończyła się koncertem wokalistki Alicji Janosz.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a młodzieży gratulujemy talentów.

(KWP we Wrocławiu/ab)

  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy
  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy
  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy
  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy
  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy
  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy
  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy
  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy
  • XX rocznica współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Ochotniczymi Hufcami Pracy

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.98 MB)

Powrót na górę strony