Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Praw Człowieka w Policji

Problematyka antydyskryminacji i postępowania wobec przestępstw z nienawiści była tematem wykładów, które w Dniu Praw Człowieka w Policji zostały wygłoszone w auli słupskiej Szkoły Policji. Było to jednocześnie zwieńczenie cyklu wykładów realizowanych w tym roku we wszystkich polskich policyjnych szkołach.

 

Nagranie audio mówi Dagmara Mańka-Wizor - MŻP Polin

Pobierz plik mówi Dagmara Mańka-Wizor - MŻP Polin (format mp3 - rozmiar 1.06 MB)

 

Całość szkoleń odbywa się w ramach projektu edukacji antydyskryminacyjnej, realizowanego we współpracy Komendy Głównej Policji z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin „Edukacja antydyskryminacyjna dla grup zawodowych w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin - program follow-up”.
W każdej z polskich Szkół Policji, dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, a więc policjantów rozpoczynających dopiero służbę w mundurze zrealizowane były interaktywne wykłady o tematyce antydyskryminacyjnej. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wykładów wysłuchali policjanci przebywający na kursie oficerskim.

W poniedziałek, 10 grudnia, obchodzony był „Dzień Praw Człowieka w Policji” z tej okazji młodzi policjanci, którzy rozpoczynają dopiero służbę w naszej formacji, przebywający w słupskiej Szkole Policji mogli wysłuchać wykładów poświęconych kulturze żydowskiej, które wygłosili: Dagmara Mańka-Wizor i dr Mariusz Jastrząb z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
Wykłady te zostały wygłoszone w ramach programowych zajęć szkolenia zawodowego podstawowego z zakresu antydyskryminacji i problematyki postępowań wobec przestępstw z nienawiści.

Po zakończonych wykładach policjanci otrzymali materiały szkoleniowe: „Przewodnik po judaizmie dla policjantów”, ulotkę na temat antysemityzmu i przestępstw popełnianych z nienawiści. Wcześniej w ramach tego cyklu zajęć odbyły się również wykłady poświęcone kulturze romskiej.

Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego nie może naruszać godności żadnego człowieka. Poznanie historii i tradycji mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych jest niezwykle istotne w procesie budowy wzajemnego zaufania Policji i grup mniejszościowych, rozwijania antydyskryminacyjnych kompetencji policjantów i pracowników Policji oraz promowania wartości i postaw równościowych.
[…] materiał jest wynikiem satysfakcjonującej i owocnej współpracy z Muzeum POLIN i z Fundacją Dialog Pheniben. Wyrażam nadzieję, że będzie on […] przydatny i inspirujący w codziennej służbie i pracy” - napisał w słowie wstępnym do materiałów szkoleniowych Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk.

Powrót na górę strony