Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendanci na COP 24 w przeddzień zakończenia szczytu klimatycznego

Data publikacji 14.12.2018

Komendant Główny Policji, wraz z szefem śląskich mundurowych oraz dowódcami zabezpieczenia COP24, spotkali się dzisiaj z Prezydentem RP i Ministrem Środowiska, a także organizatorami szczytu klimatycznego w strefie zarządzanej od kilkunastu dni przez ONZ. Komendanci ocenili również i wstępnie podsumowali pracę policjantów uczestniczących w tym wydarzeniu. Podziękowali i przekazali wszystkim mundurowym słowa uznania za wzorowo pełnioną służbę, szczególnie w czasie ostatnich kilku tygodni.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, wspólnie ze swoim I zastępcą i jednocześnie dowódcą operacji zabezpieczenia COP24 nadinsp. Andrzejem Szymczykiem, spotkali się dzisiaj z dowódcami i mundurowymi pracującymi w Zintegrowanym Stanowisku Dowodzenia. Szefom polskiej policji towarzyszyli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński ze swoim I zastępcą insp. Romanem Rabsztynem - odpowiedzialnym za podoperację Katowice oraz nadinsp. Kamil Bracha - Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Komendanci podziękowali wszystkim dowódcom odcinków za koordynację działań na obszarach, za które byli odpowiedzialni. Komendant Główny Policji z uznaniem stwierdził, że kierowanie przez ostatnie 3 tygodnie takim zespołem fachowców było dla niego zaszczytem. Poprosił również o przekazanie podziękowań wszystkim policjantom i pracownikom służb, którzy „na 1 linii” dbali o bezpieczeństwo. Następnie komendanci pojechali do Międzynarodowego Centrum Kongresowego na spotkanie z organizatorami szczytu klimatycznego, gdzie odwiedzili strefę, która od kilkunastu dni zarządzana była przez ONZ. Tam też doszło do spotkania szefów policji z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz Rafałem Bochenkiem - Pełnomocnikiem Ministra do spraw Organizacji COP24. Minister znakomicie ocenił stan bezpieczeństwa podczas szczytu klimatycznego, prosząc jednocześnie o opinię w tym zakresie Komendanta Głównego Policji. Gen. insp. Jarosław Szymczyk stwierdził, że był to czas intensywnej pracy i wielu miesięcy przygotowań, nie tylko w samych Katowicach, ale w całym kraju. I Zastępca Komendanta Głównego Policji i jednocześnie dowódca operacji zabezpieczenia COP24 nadinsp. Andrzej Szymczyk podkreślił natomiast znakomitą współpracę z ONZ. Na koniec wizyty delegacja policji, na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, miała okazję i zaszczyt spotkać się z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą.

Powrót na górę strony