Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęła się budowa Posterunku Policji w Prażmowie

Data publikacji 20.12.2018

W ramach Programu Modernizacji Policji Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła w grudniu budowę Posterunku Policji w Prażmowie. Działkę na ten cel przekazał Urząd Gminy Prażmów. Kilka dni temu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

Celem inwestycji jest wybudowanie nowej siedziby Posterunku Policji w Prażmowie, która będzie spełniać obowiązujące przepisy oraz zapewni lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, jak również podniesie poziom obsługi interesantów.

W efekcie planowanych działań Policja będzie dysponowała nowoczesnym obiektem, który będzie  spełniał standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji, m.in. odpowiednie rozwiązania funkcjonalno – użytkowe. W budynku posterunku powstanie miejsce do właściwej obsługi interesantów. W znaczący sposób zostanie skrócony czas niezbędny na dotarcie osób zainteresowanych do placówki policyjnej.

W budynku służbę będzie pełniło 15 policjantów. Do ich dyspozycji zaprojektowano garaż dwustanowiskowy z wydzielonym pomieszczeniem magazynowym posiadającym odrębne wejście.

W zaprojektowanym budynku przewidziano pomieszczenia biurowe odpowiednie do rodzaju służby, pomieszczenia szatni i toalet. Powstanie też strefa techniczna z pomieszczeniami serwerowni, rozdzielni i magazynowym.

ea

Powrót na górę strony