Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie świąteczne z wdowami i sierotami po poległych w służbie policjantach

Data publikacji 20.12.2018

Już tradycyjnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – insp. Pawła Spychały odbyło się spotkanie Kierownictwa kujawsko-pomorskiej Policji z wdowami i sierotami po poległych w służbie policjantach naszego garnizonu.

Wczoraj 19.12.18) Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – insp. Mirosław Elszkowski spotkał się z wdowami po poległych w służbie policjantach z województwa kujawsko–pomorskiego. W uroczystości uczestniczyli również Komendanci powiatowi i miejscy jednostek Policji, w których pełnili służbę polegli policjanci, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa kujawsko–pomorskiego oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy.

Podczas uroczystości Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Mirosław Elszkowski wręczył Paniom upominki oraz pomoc finansową. Zostały także przekazane paczki, przygotowane przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa kujawsko–pomorskiego.

Jednocześnie, podczas spotkania zaproszeni goście mogli obejrzeć album Misja Serc, który został wydany przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, z okazji 20-lecia istnienia fundacji.

Powrót na górę strony