Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 1000 praw jazdy zatrzymali policjanci z Wrocławia działając na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji 30.12.2018

Koordynacja, kontrola i nadzór ruchu to tylko niektóre z zadań codziennie wykonywanych przez funkcjonariuszy z wrocławskiej drogówki. Każda służba policjantów jest inna, bo przecież nie ma dwóch takich samych kolizji, ani dwóch takich samych wypadków. Niejednokrotnie mundurowi w tego typu sytuacjach ocierają się też o ludzkie tragedie. Aby było ich jak najmniej i abyśmy wszyscy podróżowali bezpiecznie, policjanci prowadzą różnego rodzaju akcje prewencyjno-kontrolne oraz profilaktyczne. W minionym roku m.in. za brawurową, niezgodną z przepisami i często zagrażającą innym uczestnikom ruchu jazdę, funkcjonariusze zatrzymali już ponad 1000 praw jazdy, działając na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zobacz co jeszcze robią…

Każdego dnia po odprawach do służby, specjalistycznie wyszkoleni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wyjeżdżają na ulice miasta i powiatu wrocławskiego. Zadaniem policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ponad miliona osób przemieszczających się po drogach naszego regionu.

Każdy policjant przed włożeniem „białej czapki” przechodzi szereg szkoleń z zakresu ruchu drogowego. Mundurowi muszą systematycznie poszerzać swoją wiedzę o stale zmieniające się przepisy prawa i dlatego uczestniczą w licznych szkoleniach, a także sami podnoszą swoją wiedzę. Właściwa interpretacja obowiązujących regulacji prawnych pozwala policjantom podejmować odpowiednie decyzje podczas codziennej służby.
Na zajęciach z techniki samochodowej, funkcjonariusze drogówki nabywają wiedzę w dziedzinie motoryzacji. Zapoznają się z przepisami dotyczącymi warunków technicznych pojazdów oraz kontroli ich stanu technicznego. W praktyce testują układy kierownicze i hamulcowe badanych pojazdów.

W zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu drogowego osób i rzeczy, policjanci nabywają umiejętności kontroli autobusów oraz samochodów ciężarowych. Szczegółowo zapoznają się także z tachografami oraz przepisami ich dotyczącymi.

Funkcjonariusze uczą się także w praktyce, jak prawidłowo i bezpiecznie kierować ruchem drogowym. Ich wiedza sprawdzana jest w warunkach miejskich, na największych skrzyżowaniach. Następnie przychodzi pora na doskonalenie techniki jazdy motocyklem szosowym i samochodem osobowym. Policjanci ćwiczą na autodromie, placu manewrowym, płycie poślizgowej, a także w znacznej części na drogach województwa. Pełnią służbę również z wykorzystaniem mierników prędkości oraz videorejestratorów. Mundurowi zdobywają i doskonalą umiejętności z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. To właśnie podczas różnego rodzaju szkoleń, funkcjonariusze z drogówki nabywają wiedzę w zakresie prawidłowego i bezpiecznego rozwiązywania problemów zdarzeń drogowych.
 
Tak specjalistycznie przygotowani policjanci wracają do wrocławskiej jednostki, żeby pełnić służbę na wysokim poziomie.

Wydział Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu liczy obecnie blisko 300 osób, którzy oprócz zajmowania się stricte służbą na drogach, realizują jeszcze szereg innych zadań.

Zespól do spraw zwalczania agresji drogowej codziennie przyjmuje zgłoszenia od obywateli. Przesyłane są one drogą elektroniczną na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ” i dotyczą głównie łamania przepisów ruchu drogowego. Powołany zespół interweniuje w każdej sytuacji.

Policjanci ponadto prowadzą również zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół. Przygotowują uczniów do egzaminów na kartę rowerową. Podczas pogadanek poruszane są tematy związane z bezpieczeństwem oraz właściwymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego. Każde spotkanie to duży wkład policjantów w podnoszenie świadomości, prawidłową edukację komunikacyjną od najmłodszych lat oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku policjanta w oczach małych wrocławian. Funkcjonariusze prowadzą również zajęcia wśród seniorów, uczestniczą w piknikach rodzinnych i imprezach propagujących bezpieczne zachowania na drogach.

Policjanci zajmujący się inżynierią drogową czuwają nad infrastrukturą i oznakowaniem na ulicach Wrocławia. Opiniują projekty organizacji ruchu oraz wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie, a także kontrolują wykonywanie robót drogowych. Współpracują w tym zakresie z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.
W Wydziale Ruchu Drogowego pełnią służbę także policjanci z zespołu ds. planowania zabezpieczeń, którzy wnikliwie planują i koordynują każdy szczegół imprez masowych, maratonów, pochodów, pilotaży i wielu innych przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców Wrocławia.

Nie zapominajmy jednak o najważniejszych – policjantach obsługujących zdarzenia drogowe. Funkcjonariusze ogniwa wypadkowego udzielają pomocy rannym ofiarom zdarzeń drogowych. W niektórych przypadkach są też ofiary śmiertelne. Policjanci muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Niewiele osób jednak wie, że ich obowiązkiem jest powiadomienie rodziny o śmierci bliskich. Funkcjonariusze spotykają się z ekstremalnymi emocjami. Policjantom w tych sytuacjach także towarzyszą trudne do opanowania emocje.

Od początków powstania policji drogowej jej siedziba, struktura i stan liczebny wielokrotnie się zmieniały. Główne zadania pozostały jednak bez zmian. Każdy funkcjonariusz dba przede wszystkim o bezpieczeństwo na drogach Wrocławia, nadzoruje płynność ruchu drogowego oraz reaguje na popełniane przestępstwa i wykroczenia.

Niektórzy kierowcy, szczególnie Ci niestosujący się do przepisów, twierdzą, że praca mundurowych z ruchu drogowego, sprowadza się głównie do karania kierowców. Nic bardziej mylnego. Jak widać, ta służba, to szereg specjalistycznych zadań i obowiązków, a wszystko po to abyśmy podróżowali bezpiecznie.
 
Właśnie działając na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w minionym roku m.in. za brawurową, niezgodną z przepisami i często zagrażającą innym uczestnikom ruchu jazdę, funkcjonariusze z Wrocławia zatrzymali już ponad 1000 praw jazdy.

(KWP we Wrocławiu / wsz)

Powrót na górę strony