Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wraz z nowym rokiem szeregi dolnośląskiej Policji zasilili nowi funkcjonariusze

Data publikacji 11.01.2019

11 stycznia 2019 roku o godzinie 10:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 82 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku już 182 funkcjonariuszy.

Wraz z nowym rokiem garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 11 stycznia br. słowa roty ślubowania wypowiedziało 82 policjantów, w tym 15 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 10:30 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

(KWP we Wrocławiu / ig)

 • Na pierwszym planie zdjęcia poczet sztandarowy
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Nadisnpektor Tomasz Trawiński odbiera meldunek
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Zdjęcie ogólne przedstawiające uczestników uroczystości
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Nowo przyjęci funkcjonariusze składają ślubowanie
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Nowo przyjęci funkcjonariusze składają ślubowanie
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Nowo przyjęci funkcjonariusze składają ślubowanie - zdjęcie zrobione od tyłu, na pierwszym planie widać uniesioną do ślubowania dłoń
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Nadispektor Tomasz Trawiński grtuluje nowo przyjętemu policjantowi
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Nadinspektor Tomasz Trawiński składa gratulacje nowo przyjętemu policjantowi
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Gratulacje nowo przyjętemu policjantowi składa inspektor Piotr Leciejewski
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Przemówienie nadinspektora Tomasza Trawińskiego
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Przemówienie inspektora Dariusza Wesołowskiego
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
 • Zjęcie ogólne uczestników uroczystości - zrobione z tyłu sali
  Ślubowanie nowych funkcjnariuszy we Wrocławiu
Powrót na górę strony