Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawsze gotowi do działania i eliminowania najpoważniejszych zagrożeń

Data publikacji 23.01.2019

Służba dolnośląskich funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji to ciągła gotowość do działania w szczególnie trudnych sytuacjach i warunkach. To m. in. zatrzymywanie bardzo niebezpiecznych przestępców, uwalnianie zakładników, neutralizacja ładunków wybuchowych, czy też ochrona ważnych osób. Ich służbie zawsze towarzyszy ryzyko. Dlatego muszą być bardzo dobrze wyszkoleni, ale też cały czas muszą doskonalić swoje umiejętności oraz procedury i zasady współdziałania, także z innymi służbami, w celu eliminowania najpoważniejszych zagrożeń.

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu są zawsze gotowi do działania i eliminowania najpoważniejszych zagrożeń. Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań, stale też doskonalą swoje umiejętności, procedury i zasady współdziałania z innymi służbami.

W związku z tym, że zadania realizują w terenie i obiektach o różnej specyfice, doskonaląc umiejętności, prowadzą systematycznie ćwiczenia w miejscach m. in. o charakterze administracyjnym, handlowo - usługowym, użyteczności publicznej, sakralnym, komunikacyjnym, ale także i turystycznym. Działania szkoleniowe prowadzone są w realnych warunkach.

W ostatnich dniach, z uwagi na okres zimowy i właśnie duży ruch turystyczny, funkcjonariusze dolnośląskiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji przeprowadzili ćwiczenia na terenie jednego z największych dolnośląskich ośrodków wypoczynkowych.

Funkcjonariusze SPAP we Wrocławiu przeprowadzili trening taktyczny w Karpaczu. Ćwiczenia prowadzone były w związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi i strefą działania - Dolny Śląsk - wrocławskiej policyjnej jednostki antyterrorystycznej.

Sprawdzono procedury taktyczne w obiekcie wielkopowierzchniowym z dużą ilością ludzi. Trening miał na celu przeprowadzanie ataku w przypadku próby opanowania miejsca przez uzbrojone osoby. Jednym z elementów treningu było także odblokowanie stref zamkniętych i zatrzymanie dynamiczne w różnych miejscach hotelu. Zajęcia urealnione były dzięki użyciu amunicji ślepej oraz barwiącej.

Bardzo wymagającym elementem treningu było współdziałanie zespołu bojowego z przewodnikiem psa bojowego. Pies bojowy dzięki odpowiedniemu wyposażeniu mógł poruszać się po długich, śliskich korytarzach. Zespół Minersko-Pirotechniczny podjął ładunek niebezpieczny z głównego holu hotelowego i wyniósł go w miejsce bezpieczne.

W związku z działaniem SPAP we Wrocławiu na terenie całego Dolnego Śląska policyjni antyterroryści w okresie zimowym przechodzą także szkolenie narciarskie - umożliwiające im podjęcie działań w terenie górskim. Duża ilość kompleksów wypoczynkowych oraz stacji narciarskich determinuje konieczność podjęcia szkoleń w różnych warunkach i obiektach.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Opis filmu: Dolnośląski Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.73 MB)

Powrót na górę strony