Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mniej przestępstw przy wzroście wykrywalności – utrzymujemy dobry trend i intensyfikujemy prace na rzecz bezpieczeństwa

Data publikacji 23.01.2019

Początek roku to zawsze czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy pracy. Okres analiz, wyciągania wniosków i planowania działań na najbliższe miesiące. 23 stycznia 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się narada roczna podczas, której kadra kierownicza łódzkiego garnizonu Policji omówiła działalność i przedsięwzięcia w 2018 roku, kierunki działań na 2019 rok. Ocenie poddano prace pionu kryminalnego, prewencyjnego oraz logistyki.

W odprawie na zaproszenie kadry kierowniczej łódzkiego garnizonu Policji wzięli udział: Prokurator Regionalny w Łodzi Jarosław Szubert, st.bryg. Jarosław Wlazłowski Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, kpt.SG Błażej Kowalski z Placówki SG w Łodzi, Dorota Gajewska Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Marek Miścierewicz Zastępca Derektora Regionalnej Dyr. Lasów Państwowych, Kierownictwo łódzkiego zarządu CBŚP i BSW KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych zarówno policjantów jak i pracowników cywilnych Policji.

W pierwszej części Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński dziękując wszystkim policjantom za cały rok pracy omówił kwestie doboru.

W 2018 roku do służby przyjęto 347 nowych funkcjonariuszy to o 142 więcej niż w 2017. Na rok 2019 zaplanowano dobór kolejnych kilkuset policjantów w sześciu naborach: 7 marca, 21 maja, 16 lipca 2019, 12 września, 7 listopada i 30 grudnia 2019 r. Limity przyjęć do służby w Policji stanowić będą odzwierciedlenie poziomu wakatów w całym woj. łódzkim, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, w którym przypada termin przyjęcia do służby. Aktualnie łódzki garnizon Policji liczy sobie 6413 etatów.

Cały czas prowadzimy kampanie informacyjną promującą zawód policjanta oraz zachęcającą do wstąpienia w nasze szeregi. Do ciekawszych przedsięwzięć, które spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu należy projekt "Uwierz w siebie - Trenuj z policją" zorganizowany pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Marszałka Województwa Łódzkiego. Policyjni instruktorzy zaprezentowali pokazy samoobrony. Odważniejsi uczestnicy chętnie próbowali swoich sił w walce wręcz z sierż.sztab. Martą Mysur, która jest Mistrzynią Świata w Taekwondo. Podczas warsztatów uczestnicy mogli dowiedzieć się jak zachować się w przypadku niespodziewanego ataku, odeprzeć go, a nawet obezwładnić napastnika. Poza tym instruktorzy wskazywali zasady prawidłowego dbania o kulturę fizyczną, która niewątpliwe ma wpływ na radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo podczas imprezy wszyscy mieli możliwość zapoznania się z zawodem policjanta i specyfiką służby w naszej formacji.

Jesteśmy częstym gościem na targach pracy, w szkołach średnich, na uczelniach. Na kandydatów czekamy także na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, gdzie we wskazanych terminach pomagamy przygotować się do toru przeszkód, który jest jednym z elementów procedury przyjęcia do służby. Organizujemy tzw. dni otwarte, współpracujemy z klasami mundurowymi.

Nie ma limitów przyjęć a jedyną granicą jest liczba wakatów.

Komendant wojewódzki podkreślił także wagę systematycznych szkoleń i konkursów podwyższających i weryfikujących kwalifikacje zawodowe policjantów. Zwrócił uwagę na zorganizowany w 2018 roku test sprawności fizycznej, w którym wzięło udział 4578 podległych mu funkcjonariuszy. 123 spośród nich zdało z wynikiem wyróżniającym.

Najlepsza trójka została nagrodzona przez KWP w Łodzi podczas odprawy rocznej.

Inspektor Łapiński podsumowując rok przypomniał także o nadaniu KWP w Łodzi patrona, którym został płk Janusz Zygmunt Jagrym-Maliszewski KGP w latach 1926-1935.

Symboliczne pamiątkowe medale z wizerunkiem patrona, z podziękowaniem za dotychczasową współpracę, KWP w Łodzi wręczył Prokuratorowi Regionalnemu w Łodzi oraz Komendantowi Woj. PSP w Łodzi.

Następnie Komendant omówił wyniki pracy pionu kryminalnego.

W 2018 roku na terenie województwa łódzkiego stwierdzono 45298 przestępstw to o 312 niż w roku 2017. Wykrywalność ogólna oscyluje na poziomie bliskim 70%. W ciągu ostatnich 4 lat nastąpił blisko 10% wzrost wykrywalności. Zarzuty usłyszało 19891 podejrzanych, to o 633 więcej niż w 2017 roku. Za swoje czyny odpowie także przed sądem rodzinnym 789 nieletnich sprawców czynów karalnych. Warto podkreślić, że wykrywalność najcięższego z przestępstw – zabójstwa- jest 100%.

 

2017
woj. łódzkie

2018
woj. łódzkie

Zabójstwa
art.148 kk

 

36

 

48  /+12/

Kradzieże cudzej rzeczy art.
275 kk, 278 kk, 279 kk

 

7853

 

6998  /-855/

Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze
art.280 kk, 281 kk, 282 kk

 

665

 

485   /-202/

Kradzieże z włamaniem
art.279 kk

 

4632

 

4592 / -40/

W tym, kradzież i kradzież poprzez  włamanie samochodu art.278 i 279 kk

 

832

 

752 /-80/

Zniszczenie mienia
art.288 kk

 

2434

 

 

2277  / - 157/

 

 

 

Przedstawił zagadnienia dotyczące poszczególnych kategorii przestępstw, w tym m.in. narkotykowych.

Na czarny rynek , dzięki działaniom policjantów, nie trafiło blisko 608 kg narkotyków. Liczba stwierdzonych przestępstw narkotyków w 2018 roku wyniosła 2759 co stanowi mniej o 115 w porównaniu z rokiem 2017. Wykrywalność utrzymuje się na poziomie bliskim 96 %. Łódzka policja ujawniła i zabezpieczyła w 2018 roku 327186,30 gramów narkotyków,112 nielegalnych upraw konopi indyjskich, 12761 krzewów konopi innych niż włókniste, z których można otrzymać średnio 280742 gramów. Łącznie zabezpieczono 607928,30 gramów (327186,30+280742). Funkcjonariusze ujawnili także nielegalne laboratorium produkujące narkotyki syntetyczne.Daje to tendencję wzrostową w stosunku do roku 2017 o 46,10%

Komendant podkreślił bardzo dobre wykorzystanie ,w procesie wykrywczym różnych przestępstw, baz danych DNA i AFIS.

Zastępca KWP w Łodzi do spraw prewencji mł. insp. Jarosław Rybka omówił wyniki pracy podlegającego mu pionu prewencji.

Policyjna służba to nie tylko ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń. To nie tylko pogoń za piratami drogowymi czy też obsługa zdarzeń drogowych. To także codzienna służba prewencyjna. W mijającym 2018 roku policjantki i policjanci w woj. łódzkim podjęli ponad 342 tysiące interwencji, co oznacza, że średnio każdej doby interweniowali blisko 940 razy! Przeprowadzono ponad 299 tys. służb patrolowych pionu prewencji.

Funkcjonariusze wspierają osoby starsze i nieporadne bywa, że bezdomne. Niejednokrotnie eskortują osoby, które pilnie potrzebują dostać się do szpitala. Przykładem niech będzie aleksandrowski dzielnicowy , który otrzymał informację, że rodząca kobieta ma problem z dostaniem się do szpitala nie zwlekał ani chwili. Policjant ruszył radiowozem i błyskawicznie odnalazł samochód, w którym rozpoczęła się już akcja porodowa. Kilka godzin później, dzięki szybkiemu i bezpiecznemu pilotażowi, policjant odebrał podziękowania od szczęśliwych rodziców nowo narodzonego, zdrowego chłopca.

Pabianicki dzielnicowy jest jednym z pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu ,,Policjant, który mi pomógł” . To wyróżnienie przyznawane na wniosek osób, które taką szczególną pomoc od policji otrzymały.

Funkcjonariusze organizują także zbiórki nie tylko świątecznej pomocy dla osób, które pokrzywdzone przez los znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.Chętnie podczas licznych zbiórek oddają najcenniejszy lek jakim jest krew.

Każdego dnia policjantki ucząc bezpiecznych zachowań i wyczulając na zagrożenia spotykają się z mieszkańcami. Od seniorów zaczynając na przedszkolakach kończąc, ok. 120 różnych inicjatyw ( m.in. Policyjna Akademia Bezpieczeństwa)

Prowadzone są liczne kampanie prewencyjne, m. in.: Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą, na stoku , Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczny senior. Nieustannie realizowany jest program Dzielnicowy bliżej nas. Sami dzielnicowi zorganizowali w minionym roku 21 tys. spotkań .

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Od ponad dwóch lat funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z tego interaktywnego narzędzia korzysta coraz więcej obywateli. Obecnie na terenie woj. łódzkiego odnotowano ponad 63 tys. zgłoszeń, a ich sprawdzalność przekroczyła 45%. Nadal głównymi zagrożeniami wskazywanymi przez mieszkańców pozostają te związane z ruchem drogowym czyli nadmierna prędkość i złe parkowanie.

Zastępca KWP w Łodzi przypomniał o odtworzonych w 2018 roku trzech posterunkach policji i zapowiedział kolejnych pięć, które maja powstać do końca 2020 roku.

Zapewnił o kontynuacji tak ważnych projektów jak Forum Idei Ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego, które inicjuje i zacieśnia współprace międzyinstytucjonalną.

Kolejnym omówionym segment był ruch drogowy.

Przez województwo łódzkie przebiegają główne drogi naszego kraju. Położenie regionu w centrum Polski sprzyja dużemu natężeniu ruchu pojazdów i przekłada się na dużą liczbę zdarzeń drogowych.

Z danych statystycznych wynika, że w 2018 roku doszło do 3753 wypadków, to o 37 mniej niż rok wcześniej. Rannych zostało 4597 osób, to o 157 mniej niż w roku 2017. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała na podobnym poziomie: 226 i 219 rok wcześniej. Oznacza to, że choć wypadków było mniej, to były one tragiczniejsze w skutkach. Pamiętajmy, że ofiary śmiertelne to nie tylko statystyki, lecz realne tragedie całych rodzin. W roku 2018 funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 5743 nietrzeźwych kierujących. Każdy z nich stanowił ogromne zagrożenie na drogach. Dlatego policjanci samego pionu ruchu drogowego wykonali 535081 badań stanu trzeźwości kierujących.

Wzorem lat ubiegłych, w 2018 roku do największej liczby wypadków doszło na drogach powiatowych – 1684. Najmniej na autostradach – 102. Najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w piątki w godzinach 16.00-17.00. Ofiar śmiertelnych najwięcej było również w piątki w godz. od 17.00 do 18.00.

Nadal główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących to nieudzielenie pierwszeństwa (939) i nadmierna prędkość (735). Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez pieszych było nieostrożne wejście na jezdnię tuż przed jadący pojazd (105). W 2018 roku odnotowano 821 wypadków z udziałem pieszych, w których 761 osób zostało rannych a 70 zabitych.

Łódzcy funkcjonariusze przez cały rok prowadzili na terenie województwa wiele akcji prewencyjnych. Zależy nam na edukacji uczestników ruchu drogowego niezależnie od ich wieku. Dlatego w minionym roku policjanci prowadzili zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie tylko dla najmłodszych, których odwiedzaliśmy w przedszkolach i szkołach, ale także dla dorosłych, w tym seniorów. Docieramy zarówno do kierujących jak i pieszych, dla których nieodłącznym elementem powinny być odblaski. Były także autorskie i mniej typowe akcje np. walentynkowa „Zwolnij. Jak kocha to poczeka” czy listopadowe działania „Twoje światła-twoje bezpieczeństwo”. Nie zabrakło również bieżących działań represyjnych podejmowanych wobec piratów drogowych w sposób rażący łamiących przepisy ruchu drogowego.

Pozytywnym trendem jest rosnąca liczba tzw. obywatelskich zgłoszeń od świadków, którzy widząc niepokojące sytuacje na drodze alarmują policję jak chociażby o nietrzeźwych kierujących.

Przykłady:

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/33081,Rok-2018-w-ruchu-drogowym-podsumowanie.html


Zastępca komendanta wojewódzkiego w Łodzi do spraw logistyki – Włodzimierz Kalinowski omówił szeroko rozumianą modernizację

Inwestycje i remonty

Łódzki garnizon policji podsumował inwestycje i zakupy, które przeprowadzono w 1018 roku. W ramach zadań związanych z działalnością inwestycyjną jednostek Policji w 2018 roku rozpoczęto realizację 5 zadań ujętych w Programie Modernizacji Policji. Zgodnie z umowami zakończenie tych zadań ma nastąpić w 2019 roku. Na realizację inwestycji w 2018 roku wydano 6.793.196,90 zł w tym 4.302.352,00zł z rezerwy celowej. W ramach działalności remontowej zrealizowano 23 projekty m.in.: odtworzenie Posterunku Policji w Piątku, odtworzenie Posterunku Policji w Wartkowicach a także odtworzenie Posterunku Policji w Nieborowie. Przeprowadzone w 2018 roku remonty pochłonęły 4.581.316,92 zł.

W IV kwartale 2019 roku planowane jest zakończenie przebudowy III Komisariatu w Łodzi. Ponadto w tym samym okresie ma zakończyć się budowa posterunku w Woli Krzysztoporskiej i Rozprzy a także komisariatu w Widawie. Przebudowany ma również zostać budynek przy ulicy Norwida w Łodzi należący do KWP.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie

W 2018 roku Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi wzbogaciło się o szereg specjalistycznych urządzeń. Był to aparat do oznaczania ilości i jakości DNA, biorobot do izolacji DNA metodą magnetyczną, , chromatograf gazowy z detektorem FID wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem a także komora do ujawniania odbitek linii papilarnych. Poza tym łódzki garnizon dzięki zakupom w 2018 roku będzie dysponował dodatkowymi 155 sztukami wskaźników trzeźwości, 30 walizkami kryminalistycznymi czy 20 nowymi drogomierzami. Poza tym policjanci otrzymali do dyspozycji ponad 40 cyfrowych aparatów fotograficznych, 360 latarek i 12 tub nagłaśniających. 22 stanowiska do zdjęć sygnalitycznych zostały wyposażone w nowe drukarki. W 2018 roku trafił do służby kolejne psy. Czworonogi będą wspierać policjantów w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym, Komendzie Miejskiej w Łodzi i Skierniewicach a także jednostkach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, Pajęcznie i Sieradzu.

Transport

W 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi zrealizowane zostały zakupy sprzętu transportowego . Do województwa łódzkiego trafiły 33 samochody: Opel Astra – 23 szt.; Hyundai i 20 – 1 szt.; Opel Mokka – 3 szt.; VW Transporter – 2 szt.; Toyota Auris – 3 szt.; Opel Combo – 1 szt. Pod koniec roku do użytku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi weszły także specjalistyczne samochody typu : renault kangoo, nissan cabstar i iveco daily o wartości 662 097,00 zł. zakupione zostały z Programu Modernizacji Policji.

Wydział Transportu KWP w Łodzi zgłosi na rok bieżący zapotrzebowanie do KGP na pojazdy osobowe oznakowane i nieoznakowane, furgony oznakowane i nieoznakowane, pojazdy osobowo-terenowe oznakowane i nieoznakowane oraz na pojazdy specjalistyczne min. lekki transporter opancerzony, cysternę do przewozu paliwa lotniczego.

Na koniec Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wytyczając główne kierunki pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 2019 roku podsumował odprawę a Prokurator Regionalny w Łodzi w imieniu wszystkich prokuratorów podziękował policjantom za dotychczasową współpracę podczas prowadzonych wspólnie postępowań karnych.

Dane Komendy Głównej Policji

Ostania edycja badań CBOS pokazała, że 74% Polaków dobrze ocenia działania Policji. To najwyższa od 1990 roku ocena, która jednocześnie sprawiła, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w kraju spośród ocenianych instytucji. Jednocześnie 86% Polaków ocenia Polskę jako bezpieczny kraj, zaś aż 93% ankietowanych zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.

W Polsce w roku 2018 popełniono 795.976 przestępstw, a ich wykrywalność wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 1,6 % i wynosi 74,1%. Trzeba jednak wspomnieć w tym miejscu o mającej miejsce niezwykle istotnej zmianie przepisów karnych dotyczących niealimentacji. Wprowadzone zmiany sprawiły, że liczba takich przestępstw wzrosła z 16.893 w roku 2017 do 70.455 w roku 2018 (wzrost o 317%). Nie licząc niealimentacji w roku 2017 popełniono 765.176 przestępstw, zaś w roku 2018 popełniono 725.521 przestępstw, co wskazuje na spadek o aż 5,2%. Wykrywalność przestępstw (bez niealimentacji) wyniosła 60,6%

 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
  Kadra podczas odprawy rocznej
 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
  KWP w Łodzi insp. Andrzej Łapiński
 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
  Kadra podczas odprawy rocznej
 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
  Wyróżnieni laureaci testu sprawności fizycznej
 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
  Pamiątkowe medale
 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
  Z-ca KWP w Łodzi d/s prewencji mł. insp. Jarosław Rybka
 • Odprawa kadry kierowniczej w auli komendy wojewódzkiej.
  Z-ca KWP w Łodzi d/s logistyki Włodzimierz Kalinowski
Powrót na górę strony